Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Med anledning av kriget i Ukraina

Här har vi samlat information om hur Hässleholms kommun jobbar med beredskap och för att ta emot flyktingar. Här finns också information för dig som har frågor om vart du kan vända dig om du vill hjälpa till, och hur du kan hantera oro och stress. Vi uppdaterar sidan löpande.


Information in other languages

You can translate this page to other languages via Google translate or Microsoft Web Translator.

 

Google TranslateLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Microsoft Web Translator Länk till annan webbplats.


Information till asylsökande och nyanlända

Hässleholms kommun har tagit fram ett informationsblad till dem som har flytt från Ukraina, för att guida vilken myndighet man kan vända sig till i olika frågor. Informationsbladet är på svenska och ukrainska.

Informationsblad - till dig som har flytt från kriget i Ukraina, på svenska och ukrainska Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 256 kB)


Du hittar information som vänder sig direkt till den som är asylsökande på den här sidan:

Information till asylsökande och nyanländ


Det här gör Hässleholms kommun

Hässleholms kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i omvärlden. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna möta och hantera eventuella behov i framtiden.


Så jobbar vi med beredskap

Vi arbetar med att stärka vår förmåga inom det civila försvaret. Det handlar om att öka tempot i det arbete som redan pågår för att ha en god beredskap inom bland annat värme- och elförsörjning, livsmedel, dricksvatten, drivmedel, kommunikation, och skyddsrum. Syftet är att skydda dig som kommuninvånare, och att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan fungera även om förutsättningarna skulle förändras.

Så jobbar Hässleholms kommun under en kris


Så hjälper vi flyktingar från Ukraina

Hässleholms kommun arbetar för att det ska bli så bra och säkert som möjligt för de flyktingar från Ukraina som kommer till vår kommun. Kommunen har i uppdrag att erbjuda boende till 49 flyktingar.


Det är Migrationsverket som är första kontakt för den som söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av kriget i Ukraina.

Migrationsverkets information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som vill hjälpa till

Länsstyrelsen Skåne har samlat frågor och svar för dig som vill hjälpa till på olika sätt. Det handlar till exempel om vad du ska tänka på om du tar emot flyktingar i ditt hem och vilken ersättning flyktingar kan få från Migrationsverket.

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du som privatperson vill erbjuda boende, mat, kläder eller leksaker kan du kontakta lokala hjälporganisationer. Kommunen har tagit initiativ till ett nära samarbete kring flyktingmottagandet med ett antal frivilligorganisationer i Hässleholm med omnejd, inledningsvis med de större organisationerna som Röda Korset, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Svenska kyrkan.


Den som registrerar sig hos Migrationsverket får rätt till en ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande. Det är Migrationsverket som ansvarar för och betalar ut ersättningen. Använd Migrationsverkets e-tjänst för att underlätta registreringen. Du kan också vända dig till Migrationsverket i Kristianstad, som är närmaste kontor för den som befinner sig i Hässleholms kommun.


Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Migrationsverket Kristianstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Den som väljer att vistas i Sverige under turistvisum står själv för boende och mat under de 90 dagarna de kan vistas här.


När barn från Ukraina är registrerade hos Migrationsverket har de rätt att gå i skolan. Då introducerar vi dem i skolans verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett för att kunna ta emot de barn som ska skrivas in i skolan och beredskap finns för att öppna upp fler lokaler.


Den som är flykting från Ukraina har rätt till vård som asylsökande. Om man behöver vård kontaktar man en vårdcentral eller specialistvård.

 

Så söker du vård i Sverige, information på engelska hos 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vaccination mot covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om covid-19, riktlinjer och rekommendationer i Sverige. Informationen riktar sig framförallt till regioner och andra aktörer som möter människor som har flytt från Ukraina. Materialet finns på ukrainska och ryska.
Ensamkommande barn ska bli registrerade hos Migrationsverket, som i sin tur kontaktar socialförvaltningen för att bedöma situationen, för att säkerställa att inget barn far illa.


Om du vill ta emot barn från Ukraina kan du ansöka om att bli familjehem.

Bli familjehem! Länk till annan webbplats.


Det är många kvinnor och barn som flyr undan kriget och det finns risk för att de utnyttjas i denna utsatta situation. Om du ser något misstänkt kan du som vanligt kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet via telefon 0451-26 70 50. Telefontider är: måndag - fredag 10.00 - 11.30 samt 13.00 - 14.30.


Du kan också använda e-tjänsten för orosanmälan. I akuta situationer ska du kontakta Polisen.

Anmäl oro för barn och vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det finns många föreningar i vår kommun. Om du vill hjälpa nyanlända med att hitta föreningar och deras aktiviteter, kan du söka i vårt föreningsregister.

Register över föreningar i Hässleholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

I vår evenemangskalender finns olika evenemang och aktiviteter, som du också kan tipsa om.

Hässleholms kommuns evenemangskalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Myndigheters information

 

Håll dig uppdaterad om läget just nu via krisinformation.se

Krisinformation.se om läget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner dig orolig kan du få stöd och råd via krisinformation.se.

Krisinformation.se om du du hanterar oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Många barn och unga kan vara oroliga över situationen i Ukraina. Försvarsmakten och BRIS ger råd om hur du bemöter oro hos barn.

Så pratar du med barn om läget i omvärlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se tipsar om hur du blir mer källkritisk när du läser information i olika kanaler.

Krisinformation.se om källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades