Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kontakta Hässleholms kommun

Kontaktcenter

Du kan ringa, besöka eller skriva till oss. Våra kommunvägledare svarar på frågor om alla våra verksamheter. Antingen löser vi ditt ärende direkt, eller så hjälper vi dig att få kontakt med rätt enhet eller person.

 

0451-26 70 00


Telefontider

Måndag–onsdag: 8–17

Torsdag: 8–19
Fredag: 8–16


Avvikande telefontider

 

När du ringer till oss får du fem val

 • Press 5 for information in English
 • Tryck 1 för Socialt stöd och omsorg
  (exempelvis socialtjänst, ekonomiskt bistånd och stöd till äldre eller funktionshindrade)
 • Tryck 2 för frågor kring barn- och utbildning
  (grundskolan, gymnasieskolan, förskolan, fritidsverksamhet och vuxenutbildning)
 • Tryck 3 för miljö, bygg, gata, park och felanmälningar
  (exempelvis bygglov, miljö, tillstånd och felanmälningar i stadsmiljön)
 • Tryck 4 för övriga frågor
  (exempelvis kultur, fritid, lediga jobb, politik och information till nyinflyttade)
 • Vill du höra valen igen kan du alltid trycka *
  Om du inte gör något val, utan bara väntar kvar, kommer du att kopplas till första lediga kommunvägledare.

E-post

Skicka e-post till kontaktcenter


E-post myndighetsärenden

 

Postadress

Hässleholms kommun

Kontaktcenter

281 80 Hässleholm


Om du vill skicka post till en förvaltning eller ett bolag i Hässleholms kommun skriver du följande:


Hässleholms kommun

Förvaltning/bolag (exempel Barn- och utbildningsförvaltningen)

Enhet/avdelning (exempel Vittsjö skola)

Eventuellt namn på mottagare

281 80 Hässleholm


OBS! Kontaktcenters postadress är inte den samma som leveransadress för paket. Om du är leverantör ska du kontakta beställaren för att få rätt leveransadress.


Facebook

Besök vår Facebooksida och skicka ett meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress Stadshuset

Nytorget 1 i Hässleholm


Besökstider Stadshuset

Måndag–onsdag: 8–17

Torsdag: 8–19
Fredag: 8–16


Avvikande öppettider


Besöksadress socialförvaltningen

Tingshusgatan 1 i Hässleholm


Besökstider socialförvaltningen

Måndag - fredag 8-12 och 13-16

Dag före röd dag stänger receptionen 15.


Besöksadress tekniska förvaltningen

Bokebergsgatan 5 i Hässleholm


Besökstider tekniska förvaltningen

Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15

Hör av dig till kontaktcenter om du vill lämna synpunkter. Om du har synpunkter som gäller skola och barnomsorg, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen kan du fylla i ett formulär och skicka in.


Lämna synpunkter

Nödsituation

Ring 112

 

Akuta sociala ärenden på kvällar, nätter och helger

Ring sociala jouren på telefonnummer 044-775 78 78.

 

Trygghetslarm

044-200 400

 

Akuta fel på gator, vatten och avlopp

Ring SOS alarm på telefonnummer 0451-803 00 eller 040-676 90 60.

När du kontaktar oss skriftligt via exempelvis e-post eller post, registrerar vi det du skrivit. Alla har rätt att begära att få läsa det du har skickat in. Det beror på att det blir en allmän handling. I vissa fall är handlingar skyddade av sekretess.


Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk grundlag och kallas för offentlighetsprincipen. Detta innebär att vi ofta måste spara dina personuppgifter. Om dina personuppgifter tillhör ett ärende, så kommer uppgifterna hanteras för handläggningen.


Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras och vilka rättigheter du har.

Behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades 2020-10-21