Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Frågor och svar om coronaviruset i förskola och skola

Vi förbereder för att kunna ta emot barn till personer med samhällsviktiga uppdrag.

Vi förbereder för att kunna ta emot barn till personer med samhällsviktiga uppdrag. Anmäl ditt barn genom att lämna in anmälningsblanketten.

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här har vi samlat information om förskola och skola när det gäller coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens pandemiplan. Förskola och grundskola håller öppet som vanligt. Några av våra verksamheter har stängs för att omfördela personal och begränsa smittspridning.

Omsorg vid skolstängning?

I händelsen att riksdagen stänger förskola, skola och fritidshem kan du som arbetar i samhällsviktig verksamhet få omsorg för ditt barn.

Perioden 31 mars-7 april inventerar kommunen hur många som har rätt till omsorg.

 

Blanketter

För att ditt barn ska räknas med lämna anmälan till din förskola eller ditt fritidshem:

Anmälan om behov av omsorg för barn/ elever då vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhetPDF (pdf, 116 kB)

Har du inte omsorg idag, då har du rätt att få plats till ditt barn. Då lämnar du även in blanketten:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavarePDF (pdf, 106 kB)

Din arbetsgivare ska kunna styrka att du har ett samhällsviktigt arbete. Använd blanketten för att styrka det:

Intyg samhällsviktiga verksamheterPDF (pdf, 113 kB)


Samtliga blanketter ska skrivas ut, fyllas i och lämnas på din förskola eller fritidshem eller på närmaste kommunala förskola/ fritidshem för dig som inte har omsorg idag.


Förvaltningschef Rolf Bengtssons brev till vårdnadshavare

Inventering av behov av omsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhetPDF (pdf, 166 kB)

Verksamheter som håller stängt eller påverkas

Öppna förskolan och Kulturskolan

Öppna förskolan och Kulturskolan håller stängt, från 16 mars, tillsvidare för att minska risken att sprida vidare coronavirus.

 

Allmän förskola

Barn som har en avgiftsfri placering i allmän förskola får inte komma till förskolan, från den 17 mars. En stor del av personalen är frånvarande och vi fokuserar därför resurser på de barn vars föräldrar behöver arbeta eller studera.

 

Gymnasieskolan

Hässleholsm gymnasium och gymnasiesärskolan stängs för undervisning från och med 19 mars. Gymnasieskolan ställer om för distansutbildning. Distansutbildning beräknas vara igång vecka 13.

 

All PRAO och APL ställs in under våren

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att ställa in all PRAO och APL för att minska risken för smittspridning. Det är också svårt för arbetsplatserna att ta emot elever under rådande situation.

Frågor & svar

Friska barn ska gå i skolan. Även om du som är vårdnadshavare är sjuk. Skolplikten gäller.

Barn, elever och medarbetare som har lindriga luftvägsinfektioner såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska tas på stort allvar, och barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Ett friskt barn ska gå till skolan, skolplikten gäller.

Folkhälsomyndighetens information om symptomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnomsorgstaxan påverkas inte av coronavirus.

Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndigheten rekommenderar om att förskolor och skolor ska hållas öppna.

Den som har lindriga förkylningsbesvär ska sjukanmäla sig. Personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Alla barn som är symptomfria ska gå till skolan. Det finns inga restriktioner för barn som varit utomlands.

Kulturskolan och öppna förskolan har stängts tillsvidare. Barn som har en avgiftsfri placering i allmän förskola ska inte komma till kommunala förskolan. Gymnasieskolorna stängs för undervisning och ställer om till distansundervisning. PRAO och APL ställs in tillsvidare.

Sidan uppdaterades 2020-03-31