Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Ekonomiskt bistånd – klagomål och beröm

Om du har klagomål, beröm, förslag eller andra synpunkter på vårt arbete vill vi gärna ta del av dem. Det gör det möjligt för oss att förbättra vårt arbete.

Lämna dina synpunkter


Om dina synpunkter gäller ditt eller en anhörigs ärende så är det alltid bra att börja med att prata med handläggaren. En inlämnad synpunkt ändrar inte ett fattat beslut. Har du fått ett beslut som du inte är nöjd med behöver du istället överklaga beslutet. Du hittar information i ditt beslut om hur du gör för att överklaga det.


Fyll i formuläret här under för att skicka in din synpunkt. Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.


Jag önskar svar * (obligatorisk)
Jag önskar svar


Sidan uppdaterades