Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Hässleholms kommun 2035 - tyck till inför ny översiktsplan

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Vad är Hässleholms kommun för dig och hur vill du att platsen ska vara i framtiden? Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen har påbörjats och under den inledande fasen är dina synpunkter värdefulla.

Illustration över processen att ta fram en ny översiktsplan med fyra steg; inlyssning, samråd, utställning och antagning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Under våren 2019 pågår första steget där man samlar in underlag för att sen kunna ta fram ett första förslag.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbetslag för översiktlig planering kommer att finnas på plats på kommunens tätorter under ett antal dagar under våren. De kommer titta på parker, torg, byggnader och andra delar av den fysiska miljön. Kom gärna fram och dela med dig av vad du tycker om kommunens orter! Dina synpunkter kommer vara viktiga pusselbitar för att skapa en helhet.


Syftet med den inledande fasen är att lyssna in vad invånare, företagare, föreningar och andra grupper tycker om dagens Hässleholm och vad man har för tankar om framtiden. Det är en möjlighet att påverka arbetet med att ringa in kommunens identitet och platsens själ, och vara med i formuleringen av en framtidsvision.


Vårens inlyssningsrunda - orter och datum

Under våren kommer arbetslaget för översiktlig planering att vara på plats i nedanstående orter. Kom gärna förbi och berätta om din bild av Hässleholms kommun som plats - vad tycker du är bra, vad saknar du och vad du har för tankar om framtiden?

Tider och platser ser du här nedan.

Måndagen den 18 mars är teamet för översiktlig planering på plats i Tyringe. Teamet kommer röra sig i olika delar av Tyringe mellan klockan 8.30 och 16.30.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Tyringe station
 • Klockan 13.00 till cirka 13.30 är de vid Ivars gatukök

Fredagen den 29 mars är teamet för översiktlig planering på plats i Vittsjö och Emmaljunga. Teamet kommer röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 16.30.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Vittsjö station
 • Klockan 10.00 till cirka 10.30 är de vid Vittsjö servicekontor
 • Klockan 14.30 till cirka 15.00 är de vid macken i Emmaljunga

Fredagen den 5 april är teamet för översiktlig planering på plats i Bjärnum. Teamet kommer röra sig i olika delar av Bjärnum mellan klockan 8.30 och 16.30.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Bjärnums station
 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 är de vid Bjärnums bibliotek

Torsdagen den 11 april är teamet för översiktlig planering på plats i Vinslöv. Teamet kommer röra sig i olika delar av Vinslöv mellan klockan 8.30 och 16.30.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Vinslövs station
 • Klockan 13.00 till cirka 13.30 är de vid Ica Supermarket

Fredagen den 12 april är teamet för översiktlig planering på plats i Hästveda. Teamet kommer röra sig i olika delar av Hästveda mellan klockan 8.30 och 16.30.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Hästveda station
 • Klockan 10.00 till cirka 10.30 är de vid Hästveda servicekontor

Torsdagen den 18 april är teamet för översiktlig planering på plats i Sösdala. Teamet kommer röra sig i olika delar av Sösdala mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Sösdala station
 • Klockan 13.00 till cirka 13.30 är de vid Sösdala servicekontor

Fredagen den 26 april är teamet för översiktlig planering på plats i Ballingslöv och Vankiva. Teamet kommer röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 9.00 vid Ballingslöv station
 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 vid Midgårds kulturförskola i Vankiva

Fredagen den 3 maj är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Finja och Västra Torup, och kommer att röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 09.00 utanför Finja skola
 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 utanför Västra Torups skola

Fredagen den 10 maj är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Tormestorp och Hovdala, och kommer att röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 09.00 på Fläckebergsvägen i Tormestorp (vid pizzerian och frisören)
 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 vid Hovdala slott

Tisdagen den 14 maj är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Ignaberga och Stoby, och kommer att röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 09.00 utanför Ignaberga gamla kyrka
 • Klockan 14.00 till 14.30 vid Stoby kyrka

Fredagen den 17 maj är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Röke och Hörja, och kommer att röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fasta tider och platser

 • Klockan 8.30 till cirka 09.00 utanför
  Röke skola
 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 utanför
  Hörja café

Fredagen den 24 maj är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Hässleholm, och kommer att röra sig i staden mellan klockan 8.30 och 15.00.


Fast tid och plats

 • Klockan 14.00 till cirka 14.30 på Stortorget


Dela med dig digitalt

Förutom dialogmöten och kvalitativa intervjuer kommer det även finnas möjlighet att lämna information via en digital karta. Länk till kartan kommer uppdateras på denna sida under våren.


Ny översiktsplan med sikte på 2035

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder ner till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som sen kommunen använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas. Läs mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Sidan uppdaterades 2019-10-09