Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande

 • 2020-08-24
  Underrättelse inför antagande av detaljplan för Körsbäret 1 m.fl.
  Beslut om att anta förslag till ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m.fl. planeras till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 september 2020.
  Du som har kommit med synpunkter under samrådet, granskningen eller den förnyade granskningen meddelas härmed om detta.
  Synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Synpunkter som kommit in under granskning och förnyad granskning har sammanställts och besvarats i granskningsutlåtande 1 respektive granskningsutlåtande 2. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida, www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandlingar.
  Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ytterligare granskning krävs.
  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se, tel 0451-26 89 10 eller av planchef Marie Nilsson, marie.e.nilsson@hassleholm.se, tel 0451-26 89 14.
  Läs mer
 • 2020-04-23
  Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)
  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.
  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.
  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.
  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


  Läs mer
 • 2020-04-06
  Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök
  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.
  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12
  0451-26 60 10
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

  Överförmyndare: John Bruun
  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades 2018-10-24 av Anna Nordström

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.