Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande

 • 2020-06-26
  Kungörelse - Beslut om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun, Skåne län
  Länsstyrelsen Skånes beslut den 14 maj 2020 om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning på fastigheterna Brostorp 5:22, Olarp 6:1, Äsphult 7:15, 7:22, Norra Pårup S:2, Outredd:1, Äsphult S:2 samt på del av fastigheterna Brostorp 6:6, 9:1, Duckarp 8:5, Olarp 2:5, 3:6, Råbockarp 1:6, 7:1, Rickarum 3:8, 17:1, Norra Pårup 1:1, 2:5, 4:1, Äsphult 2:5, 6:1, 6:4, 7:20, 23:1, 23:3, 26:1 samt del av samfälligheterna Brostorp S:1, Norra Pårup S:1, S:4, Olarp S:2 och Äsphult S:4 i Kristianstads kommun samt del av fastigheten Sjörup 1:6, Hässleholms kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun under tiden 26 juni 2020 till den 17 juli 2020.
  Läs mer
 • 2020-04-23
  Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)
  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.
  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.
  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.
  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


  Läs mer
 • 2020-04-06
  Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök
  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.
  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12
  0451-26 60 10
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

  Överförmyndare: John Bruun
  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades 2018-10-24 av Anna Nordström

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.