Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande

 • 2019-10-11
  Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för granskning. Planhandlingarna finns utställda i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 10 oktober och den 5 november 2019 . Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.
  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast tisdagen den 5 november 2019 . Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se

  Läs mer
 • 2019-03-14
  Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp. Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.
  Läs mer
 • 2018-10-24
  Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun
  Expedition: Stadshuset, plan 1Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se
   Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelseErsättare: Per-Åke Purk Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades 2018-10-24 av Anna Nordström

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.