Protokoll

 1. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 30 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 24 juli 2020

 2. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 21 juli 2020

 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 24 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 29 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 29 juni 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 20 juli 2020

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 juni 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 25 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 26 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 7 juli 2020

 5. (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 16 juni 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 17 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 25 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 17 juli 2020

 6. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 4 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 24 juni 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 16 juli 2020

 7. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 23 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 24 juni 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 juli 2020

 8. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 23 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 24 juni 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 juli 2020

 9. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 23 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 24 juni 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 juli 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 22 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 22 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 22 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 14 juli 2020

 11. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 16 juni 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 18 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 22 juni 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 13 juli 2020

 12. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 16 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 16 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 17 juni 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 8 juli 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 13. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 10 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 16 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 juni 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 9 juli 2020

 14. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 10 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 16 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 juli 2020

 15. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 juli 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 16. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 15 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 15 juni 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 6 juli 2020

 17. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 15 juni 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 6 juli 2020

 18. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 15 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 juli 2020

 19. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 8 juni 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 12 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 12 juni 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 6 juli 2020

 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 10 juni 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 11 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 12 juni 2020

  Överklagas senast: Lördagen den 4 juli 2020


 21. Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 maj 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den11 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 10 juli 2020

 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 11 juni 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 11 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 3 juli 2020

 23. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 4 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 8 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 9 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 30 juni 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 24. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 april 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 24maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 april 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 18 maj 2020

 25. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 9 april 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 30 april 2020

 26. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 mars 2020

 27. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 28. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019