Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)

Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022.


Synpunkter som kommit in under samrådet 2017 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”.


Synpunkter som kommit in under granskningen 2021 har sammanställts och besvarats i ett ”granskningsutlåtande”.


Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Alexander Lindahl, alexander.lindahl@hassleholm.se,
tel 0451- 26 89 08