Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Kungörelse - Granskning av förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun fram till år 2040.


Granskningen hålls under perioden från den 27 september till och med den 28 november 2021 med möjlighet att ta del av granskningshandlingen och lämna synpunkter på förslaget.


Denna översiktsplan finns att läsa som dokument och kompletteras med en webbkarta på kommunens webbplats via www.hassleholm.se Öppnas i nytt fönster.. Här finns också filmer som berättar om varför kommunen planerar och kortfattat redogör för planförslaget.


Under granskningstiden finns förslaget även utställt i Stadshusets foajé och på kommunens bibliotek.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021. Märk brevet eller mejlet med ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Skicka synpunkterna skriftligen till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholms kommun

281 80 HÄSSLEHOLM


Eller

byggnadsnamnden@hassleholm.se


Under granskningstiden mellan den 27 september och den 28 november 2021 kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen:


  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00