Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Carina Koskinen

Underrättelse om samråd för detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket)

Ett förslag till detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket), Hässleholm, Hässleholms kommun, finns nu utställt för samråd.


Planområdet omfattar reningsverkets område samt omkringliggande mark, söder om Hässleholm. Planförslaget överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan.


Planförslaget finns tillgängligt från den 5 juli 2021 till och med den 12 september 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


Planförslaget handläggs med utökat förfarande enligt PBL 20210:900.


Upplysningar om planförslaget lämnas av Andreas Ask via telefon: 0451 – 26 65 35 eller via e-post

E-post till Andreas Ask

samt Marie Nilsson via telefon: 0451 – 26 89 14 eller via e-post

E-post till Marie Nilsson


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 12 september 2021. Märk brevet/mejlet ”BN 2013-215” och ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:

 

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden

E-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådet eller granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.