Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 6

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet).

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov.

 

Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


Planförslaget finns tillgängligt från den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 24 maj 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2018-642” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholms kommun

281 80 HÄSSLEHOLM


Eller

byggnadsnamnden@hassleholm.se


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.