Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Stoby 24:1

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Stoby 24:1 i Hässleholm. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


Planförslaget finns tillgängligt från den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 7 maj 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2016-933” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholms kommun

281 80 HÄSSLEHOLM


Eller

byggnadsnamnden@hassleholm.se


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.