Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Vinslöv 5:1

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. i Vinslöv. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.


Planförslaget finns tillgängligt från den 19 april 2021 till och med den 10 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 10 maj 2021. Märk brevet/mejlet ”2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

281 80 HÄSSLEHOLM

Hässleholms kommun

 

Eller

byggnadsnamnden@hassleholm.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.