Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2020-06-26 av Kerstin Andersson

Kungörelse - Beslut om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun, Skåne län

Länsstyrelsen Skånes beslut den 14 maj 2020 om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning på fastigheterna Brostorp 5:22, Olarp 6:1, Äsphult 7:15, 7:22, Norra Pårup S:2, Outredd:1, Äsphult S:2 samt på del av fastigheterna Brostorp 6:6, 9:1, Duckarp 8:5, Olarp 2:5, 3:6, Råbockarp 1:6, 7:1, Rickarum 3:8, 17:1, Norra Pårup 1:1, 2:5, 4:1, Äsphult 2:5, 6:1, 6:4, 7:20, 23:1, 23:3, 26:1 samt del av samfälligheterna Brostorp S:1, Norra Pårup S:1, S:4, Olarp S:2 och Äsphult S:4 i Kristianstads kommun samt del av fastigheten Sjörup 1:6, Hässleholms kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun under tiden 26 juni 2020 till den 17 juli 2020.