Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2019-10-24 av Kerstin Andersson

Kungörelsedelgivning - Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Rävninge 18:1 Hässleholms kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2019.

 

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun under tiden den 25 oktober 2019 till den 29 november 2019.

Läs hela kungörelsedelgivningen.PDF (pdf, 117.8 kB)