Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2019-10-14 av Isabelle Lood

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för granskning. Planhandlingarna finns utställda i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 10 oktober och den 5 november 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast tisdagen den 5 november 2019. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se