Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Malin Dahl

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 maj 2022

Justeringsdatum: Torsdagen den 5 maj 2022

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 maj 2022

Överklagas senast: Torsdagen den 26 maj 2022

Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret