Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Elin Hesslefors

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 maj 2022

Justeringsdatum: Tisdagen den 3 maj 2022

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2022

Överklagas senast: Tisdagen den 24 maj 2022

Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.