Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Alexandra Julin

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 juni 2021

Justeringsdatum: Onsdagen den 9 juni 2021

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 juni 2021

Överklagas senast: Onsdagen den 30 juni 2021

Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.