Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Malin Dahl

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Söndagen den 2 maj 2021

Justeringsdatum: Måndagen den 3 maj 2021

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 3 maj 2021

Överklagas senast: Måndagen den 24 maj 2021

Protokollet finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret