Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2020-03-18 av Angela Samarzija

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

Justeringsdatum: Tisdagen den 17 mars 2020

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen 18 mars 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 8 april 2020

Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen