Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2019-06-17 av Magnus Lindstrand

Delegationsbeslut (Delegation av bla, bla, bla)

(Delegationsordningen träder i kraft 2019-11-01)

Kort sammanfattning av ärendet.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun