Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 oktober 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 6 november 2019

 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 10 oktober 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 5 november 2019

 3. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 oktober 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 14 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 5 november 2019

 4. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 oktober 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 11 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 14 oktober 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 4 november 2019

 5. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 08 oktober 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 11 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 oktober 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 6 november 2019

 6. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 30 september 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 9 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 10 oktober 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 1 november 2019

 7. Socialnämnden  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 oktober 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 8 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 oktober 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 30 oktober 2019

 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 oktober 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 7 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 7 oktober 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 28 oktober 2019

 9. Omsorgsnämnden Arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 25 september2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 1 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 2 oktober 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 23 oktober 2019

 10. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 19 september 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 1 oktober 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 oktober 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 22 oktober 2019

 11. Valberedningen

  Sammanträdesdag: Måndagen den 30 september 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 30 september 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 oktober 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 22 oktober 2019

 12. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 september 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 30 september 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 oktober 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 22 oktober 2019

 13. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 september 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 26 september 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 september 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 18 oktober 2019

 14. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 september 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 september 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 september 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 16 oktober 2019

 15. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 28 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 juni 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 juli 2019

 16. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Text

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för granskning. Planhandlingarna finns utställda i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 10 oktober och den 5 november 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast tisdagen den 5 november 2019. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se


 2. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.

   

  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.

 3. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 4. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.