Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 oktober 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 oktober 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 9 november 2020

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 oktober 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 9 november 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 oktober 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 oktober 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 9 november 2020

  Protokollet finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 4. Kommunstyrelsen 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 30 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 13 oktober 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 3 november 2020

 5. Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 29 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 5 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 13 oktober 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 3 november 2020

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 oktober 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 05 november 2020

 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 1 oktober 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 9 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 9 oktober 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 30 oktober 2020

  Protokollet finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 7 oktober 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 8 oktober 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 29 oktober 2020

 9. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 7 oktober 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 28 oktober 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 10. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 oktober 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 27 oktober 2020

 11. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 28 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 1 oktober 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 2 oktober 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 23 oktober 2020

 12. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 29 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 oktober 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 23 oktober 2020

 13. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 23 september 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 30 september 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 21 oktober 2020

 14. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 28 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 28 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 19 oktober 2020

 15. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 16. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.