Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 26 april 2021, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Årsredovisning 2020
  6. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2020
  7. Överenskommelse med avsiktsförklaring om utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan, Hässleholm-Kristianstad
  8. Över- och underskottshantering 2021
  9. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten
  10. Redovisning av uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden
  11. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden
  12. Kommunala beslut enligt den nya pandemilagen
  13. Initiativärende om att revidera "Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun"
  14. Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter
  15. Motion till minne av Magnarpskolonin
  16. Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne
  17. Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen
  18. Motion om att inrätta en fritidsbank
  19. Motion om Åhusfältet
  20. Motion om "Integrationsplikt"
  21. Motion om "tvålärarsystem"
  22. Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn med servering vid Stortorget
  23. Motion om att avveckla ägande i Kristianstad Airport
  24. Motion om att "införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger"
  25. Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm
  26. Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan
  27. Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun
  28. Motion om lokal för en sammanhållen inomhusträning
  29. Motion om graffitikonst/muralkonst
  30. Motion om att göra en plan för bostad först i Hässleholm


Protokoll

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 maj 2021

 2. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 20 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 maj 2021

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 3. Socialnämnden, sekretess

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 20 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 maj 2021

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 4. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 maj 2021

  Protokoll finns tillgänglit på socialförvaltningen

 5. Socialnämndens arbetsutskott, sekretess

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 maj 2021

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: tisdagen den 20 april 2021

  Justeringsdatum: tisdagen den 20 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: onsdagen den 21 april 2021

  Överklagas senast: fredagen den 14 maj 2021

 7. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 april 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 20 april 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 maj 2021

 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 april 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 april 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 10 maj 2021

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 april 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 14 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 15 april 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 6 maj 2021

 10. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 april 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 13 april 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 4 maj 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 8 april 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 12 april 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 3 maj 2021

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 12. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 mars 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 8 april 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 29 april 2021

 13. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 7 april 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 7 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 28 april 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 14. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 mars 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 7 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 28 april 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 15. Kommunfullmäktige 

  Sammanträdesdag: Måndagen den 29 mars 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 7 april 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 28 april 2021

 16. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 mars 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 6 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 april 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 30 april 2021

  Omsorgsnämndens protokoll

 17. Kommunstyrelsen 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 mars 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 31 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 april 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 22 april 2021

 18. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 24 mars 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 31 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 31 mars 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 21 april 2021

 19. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 mars 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 mars 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 april 2021

 20. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 mars 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 mars 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 april 2021

 21. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 mars 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 mars 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 april 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 22. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 mars 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 mars 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 april 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 23. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 mars 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 29 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 29 mars 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 19 april 2021

 24. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 mars 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 26 mars 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 26 mars 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 16 april 2021

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 25. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 februari 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 19 februari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 19 Februari 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 15 mars 2021

 26. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 januari 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 januari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 januari 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 18 februari 2021

 27. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 december 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 december 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 18 januari 2021

 28. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 november 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 20 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 14 december 2020

 29. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 30. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 31. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Stoby 24:1

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Stoby 24:1 i Hässleholm. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


  Planförslaget finns tillgängligt från den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 7 maj 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2016-933” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM


  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 2. Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Vinslöv 5:1

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. i Vinslöv. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.


  Planförslaget finns tillgängligt från den 19 april 2021 till och med den 10 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 10 maj 2021. Märk brevet/mejlet ”2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  281 80 HÄSSLEHOLM

  Hässleholms kommun

   

  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

   

  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 3. Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset)

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset). Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.

   

  Planförslaget finns tillgängligt från den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.

   

  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 26 april 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2018-643” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM

   

  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

   

  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 4. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) 

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2021.

   

  Synpunkter som kommit in under samrådet 2018 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under granskningen 2019 har sammanställts och besvarats i ”Granskningsutlåtande 1”. Synpunkter som kommit in under den förnyade granskningen 2020 har sammanställts i ”Granskningsutlåtande 2”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dplänk till annan webbplats ,under rubriken ”Inför antagande”, tillsammans med övriga antagandehandlingar.

   

  Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet för att säkerställa detaljplanens intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.

   

  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se,

  tel: 0451-26 89 10

 5. Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem), i Hässleholms stad och kommun, finns tillgängligt för granskning. Förslaget upprättades den 5 januari 2021. Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunens hemsida, www.hassleholm.se/dp samt i Stadshusets foajé på Nytorget 1, Hässleholm under perioden 8 februari 2021 – 1 mars 2021.


  Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus med mera) samt utveckling av befintliga grönområden. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.


  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.


  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 1 mars 2021.


  Synpunkterna skickas till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 Hässleholm


  eller via e-post till:

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

 6. Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020.

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se

 7. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.