Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 24 februari 2020, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Inlämnade motioner
  4. Svar på revisionsrapport - granskning av lokalförsörjningsprocessen
  5. Ägardirektiv för Hässlehem AB
  6. Godkännande av kommunal borgen samt investering för nybyggnad av Hus M4, Verkstaden 9
  7. Borgensavgifter 2020
  8. Godkännande av kommunal borgen för byggnation på Wendes 1
  9. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten
  10. Motion om kostnader för uppsägning av förvaltningschef
  11. Motion om digitalisering och översyn av ersättning och arvode till kommunpolitiker

   

Protokoll

 1. Personalutskottet

  Sammanträdesdag: Fredagen den 14 februari 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 19 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 19 februari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 12 mars 2020

 2. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 18 februari 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 18 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 19 februari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 11 mars 2020

 3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 13 april 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 18 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 18 april 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 mars 2020

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 12 februari 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 14 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 17 februari 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 9 mars 2020

 5. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 februari 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 14 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 14 februari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 6 mars 2020

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 13 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 14 februari 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 9 mars2020

 7. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 8. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 februari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 26 februari 2020

 9. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 februari 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 februari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 26 februari 2020

 10. Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 februari 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2020

 11. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 27 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 februari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 26 februari 2020

 12. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 februari 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2020

 13. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 3 februari 2020

  Överklagas senast: Tidagen den 25 februari 2020

 14. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 januari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 31 januari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 21 februari 2020

 15. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 31 januari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 24 februari 2020

 16. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: tisdagen den 28 januari 2020

  Justeringsdatum: torsdagen den 30 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: torsdagen den 30 januari 2020

  Överklagas senast: fredagen den 21februari 2020

 17. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 januari 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 januari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 19 februari 2020

 18. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 27 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 27 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 28 januari 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 18 februari 2020

 19. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 22 januari 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 24 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 januari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 14 februari 2020

 20. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 januari 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 22 januari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 19 februari 2020

 21. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

 22. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 23. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 24. Socialnämndens arbetsutskott, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

 25. Socialnämnden, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum:Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.