Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 8 juni 2020, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Årsredovisning 2019
  5. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - kommunstyrelsen
  6. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  7. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - Kultur- och fritidsnämnden
  8. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - Barn- och utbildningsnämnden
  9. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - Övriga nämnder
  10. Ansvarsfrihet år 2019 för kommunalförbundet AV Media Skåne
  11. Ansvarsfrihet år 2019 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
  12. Granskningsrapport om planprocessen
  13. Ny nämnds- och förvaltningsorganisation
  14. Valärenden
  15. Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2
  16. Socialnämndens hemställan om komplettering av budget 2020
  17. Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
  18. Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola byggnad D, Hässleholm
  19. Motion om att skapa en torglekplats
  20. Motion om Magnarpskolonin
  21. Motion till minne av Magnarpskolonin

Protokoll

 1. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 maj 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 27 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 maj 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 18 juni 2020

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63, 65

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 maj 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 27 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 maj 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 18 juni 2020

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 maj 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 maj 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 17 juni 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 maj 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 22 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 maj 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 15 juni 2020

 5. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 maj 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 maj 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 15 juni 2020

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 maj 2020

  Justeringsdatum: Omedelbart justerad 19 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 maj 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 juni 2020

 7. Kommunstyrelsens personalutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 14 maj 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 maj 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 juni 2020

 8. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 maj 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 maj 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 5 juni 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 9. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 maj 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 14 maj 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 juni 2020

 10. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 maj 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 12 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 maj 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 juni 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 11. Tekniska nämndens arbetsutkott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 april 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 7 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 8 maj 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 29 maj 2020

 12. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 maj 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 7 maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 8 maj 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 1 juni 2020

 13. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 april 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 24maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 april 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 18 maj 2020

 14. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 9 april 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 30 april 2020

 15. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 mars 2020

 16. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 17. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


 2. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.