Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 4 juli 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 4 juni 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 26 juni 2019

 2. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 28 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 juni 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 juli 2019

 3. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 juni 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 1 juli 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 1 juli 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 22 juli 2019

 4. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 juni 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 1 juli 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 1 juli 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 22 juli 2019

 5. Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 18 juni 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 26 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 26 juni 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 17 juli 2019

 6. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 juni 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 25 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 26 juni 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 17 juli 2019

 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 19 juni 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 20 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 20 juni 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 juli 2019

 8. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 april 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 25 april 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 26 april 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 17 maj 2019

 9. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2018

 10. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.

   

  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.

 2. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 3. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.