Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. (Kommunstyrelsens personalutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 18 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 16 oktober 2020

 2. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsagen den 15 oktober 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 22 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 september 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 14 oktober 2020

 6. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 22 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 22 september 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 oktober 2020

  Protokollet finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 7. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 21 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 12 oktober 2020

 8. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 september 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 16 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 september 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 oktober 2020

  Protokoll finns tillgängligt hos Socialförvaltningen.

 9. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 14 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 14 september

  Överklagas senast: Måndagen den 5 oktober 2020

 10. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 9 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 14 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 14 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 5 oktober 2020

 11. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 september 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 14 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 september 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 oktober 2020

 12. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 september 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 11 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 september 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 2 oktober 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 13. Kommunstyrelsen 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 10 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 september 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 2 oktober 2020

 14. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 1 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 8 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 8 september 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 29 september 2020

 15. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 1 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 8 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 8 september 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 29 september 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 16. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 8 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 8 september 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 29 september 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 17. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

 18. Kommunfullmäktige 

  Sammanträdesdag: Måndagen den 31 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 25 september 2020

 19. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 3 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 25 september 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 20. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 3 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 september 2020

 21. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 september 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 2 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 2 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 september 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 22. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 1 september 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 1 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 2 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 september 2020

 23. Valberedningen 

  Sammanträdesdag: Måndagen den 31 augusti 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 31 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 september 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 22 september 2020

  Protokoll finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för Körsbäret 1 m.fl.

  Beslut om att anta förslag till ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m.fl. planeras till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 september 2020.


  Du som har kommit med synpunkter under samrådet, granskningen eller den förnyade granskningen meddelas härmed om detta.


  Synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Synpunkter som kommit in under granskning och förnyad granskning har sammanställts och besvarats i granskningsutlåtande 1 respektive granskningsutlåtande 2. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida, www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandlingar.


  Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ytterligare granskning krävs.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se, tel 0451-26 89 10 eller av planchef Marie Nilsson, marie.e.nilsson@hassleholm.se, tel 0451-26 89 14.

 2. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


 3. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.