Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 25 januari 2021, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Utredning om väktare, ordningsvakter eller annan bevakningspersonal ska anställas
  6. Förslag till ny prissättningsmodell angående återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark
  7. Hemställan om renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv
  8. Godkännande av utökad borgensram för nybyggnation - Hässlehem
  9. Införa modell för Klimatväxling
  10. Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
  11. Motion om lokalt tiggeriförbud
  12. Motion om Sösdala simhall
  13. Motion om utveckling av simhall
  14. Motion om fossilfria kapitalplaceringar
  15. Motion om att utlysa klimatnödläge för Hässleholm
  16. Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter
  17. Motion till minne av Magnarpskolonin
  18. Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne
  19. Motion - Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen
  20. Motion om att inrätta en fritidsbank
  21. Motion om Åhusfältet


 2. Kommunfullmäktige i Hässleholm

  Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2020 är inställt. Nästa sammanträde planeras äga rum kl. 18:00 den 25 januari 2021.

   

  Douglas Roth

  Kommunfullmäktiges ordförande

Protokoll

 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 januari 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 18 januari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 januari 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 8 februari 2021

 2. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 januari 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 15 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den18 januari 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 09 februari 2020

 3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 14 januari 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 januari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 januari 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 5 februari 2021

  Protokollet finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 4. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 januari 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 12 januari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 12 januari 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 2 februari 2021

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 5. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 9 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 8 januari 2021

  Överklagas senast: Lördagen den 30 januari 2021

 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 8 januari 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 januari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 12 januari 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 2 februari 2021

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 28 december 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 7 januari 2021

  Datum för tillkännagivande: Fredagen den 8 januari 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 29 januari 2021

  Protokollet finns förvarat på barn- och utbildningskontoret

 8. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 december 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 december 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 18 januari 2021

 9. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 november 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 20 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 14 december 2020

 10. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 11. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 12. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020.

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se

 2. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.