Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 27 januari 2020, kl 19:15

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med anledning av höjd arbetsgivaravgift år 2020
  6. Redovisning av partistöd 2018
  7. Godkännande av köpekontrakt och samarbetsavtal mellan HSB Skåne och kommunen på fastigheten Ängelholm Magnarp 5:27 Magnarpskolonin

Protokoll

 1. Omsorgsnämnden arbetsutskott

  Sammanträdesdag: tisdagen den 14 januari 2020

  Justeringsdatum: fredagen den 17 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 17 januari 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 10 februari 2020

 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 16 januari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 16 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 17 januari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 7 februari 2020

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 januari 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 januari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 5 februari 2020

 4. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

 5. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 januari 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 10 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 10 januari 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 31 januari 2020

 6. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 januari 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 januari 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 8 januari 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 29 januari 2020

 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 19 december 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 20 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2020

 8. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 9. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 10. Socialnämndens arbetsutskott, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

 11. Socialnämnden, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum:Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

 12. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 28 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 juni 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 juli 2019

 13. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.