Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 28 januari 2019, kl 19:15)

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Granskning av kommunens arbete kring integration
  6. Revisionsrapport om granskning av hemtjänsten
  7. Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken
  8. Motion om microplaster
  9. Motion om felaktigt utbetalda bidrag
  10. motion om att återupprätta goda förutsättningar för arbets- och pendlingsresor
  11. Motion angående dagsljus i klassrum
  12. Motion om att överlåta HIBAB:s fastigheter och därefter likvidera bolaget m m
  13. Motion om återöppnande av hundrastgård

   

Protokoll

 

 1. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 januari 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 17 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 18 januari 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 11 februari

 2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 9 januari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 16 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 17 januari 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 februari 2019

 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 9 januari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 9 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 januari 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 1 februari 2019

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 januari 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 11 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 januari 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 1 februari 2019

 5. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 januari 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 11 januari

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 januari 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 1 februari 2019

 6. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 januari 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 8 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 januari 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 30 januari 2019

 7. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 januari 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 4 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 7 januari 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 28 januari 2019

 8. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 januari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 2 januari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 3 januari 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 januari 2019

 9. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 18 december 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 21 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 27 december 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 januari 2019

 10. Barn- och utbildningsnämndens protokoll

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 december 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 20 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 21 december 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 14 januari 2019

 11. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2018

 12. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 december 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 20 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 21 december 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 14 januari 2019

 13. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 december 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 13 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 14 december 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 4 januari 2019

 14. Fritidsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 december 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 6 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 6 december 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 december 2018

 15. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 22 november

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 26 november

  Överklagas senast: Måndagen den 24 december 2018

 16. Fritidsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 november 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 november 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 14 december 2018

 17. Fritidsnämnden extramöte

  Sammanträdesdag: Måndagen den 12 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 november 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 5  december 2018

 18. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 oktober 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 27 november 2018

 19. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 10 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 november 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 2. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.