Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 25 mars 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 1 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 1 april 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 22 april 2020

 2. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 30 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 30 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 31 mars 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 21 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 3. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 25 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 30 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 30 mars 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 20 april 2020

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 26 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 17 april 2020

 5. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 17 april 2020

 6. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Måndagen den 23 mars 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 25 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 26 mars 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 16 april 2020

 7. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 25 mars 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 25 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 26 mars 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 16 april 2020

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 17 april 2020

 9. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 23 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 mars 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 14 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 mars 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 april 2020

 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 mars 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 april 2020

 12. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 20 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 10 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 13. Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensuteckling

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 20 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 10 april 2020

 14. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen 18 mars 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 8 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 15. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 mars 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 16. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 mars 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 4 april 2020

 17. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 mars 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 april 2020

 18. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 16 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 mars 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 7 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 19. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 12 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 mars 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 april 2020

 20. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 mars 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 mars 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 6 april 2020

 21. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 mars 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 12 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 13 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 3 april 2020

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 22. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 mars 2020

  Justeringsdatum: Onsdagen den 11 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 12 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 3 mars 2020

 23. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 mars 2020

 24. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 25. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

Övriga

tillkännagivande