Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 3 augusti 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 3 augusti 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 augusti 2020

  Protokoll finns hos Socialförvaltningen.

 2. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 juli 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 juli 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 31 juli 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 24 augusti 2020

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 juli 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 juli 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 juli 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 20 augusti 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen

 4. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 30 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 24 juli 2020

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 22 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 22 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 22 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 14 juli 2020


 6. Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 maj 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den11 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 10 juli 2020

 7. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 april 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 24maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 april 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 18 maj 2020

 8. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 9 april 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 30 april 2020

 9. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 mars 2020

 10. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 11. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


 2. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.