Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 23 maj 2022, kl 15:30

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Information till fullmäktige om de helägda bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner
  2. Frågor och interpellationer
  3. Valärenden
  4. Anmälningsärenden
  5. Inlämnade motioner
  6. Ny styrmodell i Hässleholms kommun
  7. Komplettering till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
  8. Digital strategi
  9. Revidering av omsorgsnämndens reglemente
  10. Revidering av taxa för felparkeringsavgifter
  11. Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden
  12. Motion om våldsförebyggande insatser
  13. Motion om omgående ta fram ett miljöprogram
  14. Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Protokoll

 1. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 maj 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 9 juni 2022

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 maj 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 9 juni 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 juni 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 4. Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 maj 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 8 juni 2022

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 maj 2022

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 maj 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 8 juni 2022

 6. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 maj 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 8 juni 2022

  Protokoll finns tillgänligt på kommunledningsförvaltningen

 7. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 maj 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 7 juni 2022

 8. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 12 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 13 maj 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 3 juni 2022

 9. Kommunstyrelsen §§ 91-92

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 maj 2022

  Justeringsdatum: Onsdagen den 11 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 12 maj 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 2 juni 2022

 10. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 maj 2022

 11. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 maj 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 12. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 maj 2022

 13. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 maj 2022

 14. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 maj 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 30 maj 2022

 15. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 april 2022

  Justeringsdatum: Fredagen den 6 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 maj 2022

 16. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 maj 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 26 maj 2022

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 17. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 april 2022

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 4 maj 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 maj 2022

 18. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 april 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 24 maj 2022

 19. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 maj 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 24 maj 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 april 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 maj 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 23 maj 2022

 21. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2022

  Justeringsdatum:Fredagen den 29 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 maj 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 23 maj 2022

 22. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 april 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 april 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 19 maj 2022

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 23. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 april 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 april 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 19 maj 2021

 24. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 april 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 april 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 maj 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 25. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 april 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 april 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 maj 2022

 26. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 21 april 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 april 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 maj 2022

 27. Samordningsförbundet Skåne Nordost

  Sammanträdesdag: Måndagen den 11 april 2022

  Justeringsdatum: Söndagen den 24 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 april 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2022

 28. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 mars 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 april 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 6 maj 2022

 29. Kultur- 0ch fritidsnämnden   

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 februari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 7 mars

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 mars 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 31 mars 2022

 30. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 januari 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 februari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 februari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 28 februari 2022

 31. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 januari 2022

  Justeringsdatum: fredagen den 28 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 28 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 19 februari 2022

  Omsorgsnämnden

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om kungörelse av beslut enligt miljöbalken

  Genom beslut den 28 april 2022 har Miljöprövnings-delegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB slutliga villkor enligt miljöbalken för
  tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42: 1 i Hässleholms kommun.
  Beslutet kan överklagas.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

 2. Kungörelse - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökad produktionsvolym för trävaror på fastigheterna Hästveda 55:1, Hästveda 6:49, och Hästveda 55:4 i Hässleholms kommun

  Vida HN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad sågverksverksamhet på
  fastigheterna Hästveda 55: 1, 55 :4 och 6:49 i Hässleholms kommun.
  Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 maj 2022 .

 3. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2017 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”.


  Synpunkter som kommit in under granskningen 2021 har sammanställts och besvarats i ett ”granskningsutlåtande”.


  Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Alexander Lindahl, alexander.lindahl@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 89 08