Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 25 oktober 2021, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021
  6. Utredning av bolagsbildning för fiberenheten
  7. Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för en budget i balans 2021
  8. Taxa för tillsyn LSO och LBE, tillståndsprövning enligt LBE samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara
  9. Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter
  10. Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
  11. Motion - "Gör Brännmästaren 7 till ungdomens Hus"
  12. Motion om LOV i ordinärt boende
  13. Motion om badhusorganisationen i Hässleholms kommun
  14. Motion om att anpassa hastighetsgränser
  15. Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor
  16. Motion om att "Stoppa avvecklingen av Midgårds förskola"
  17. Motion ”Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen”
  18. Motion om ”Vätgasstrategi”
  19. Motion om tätortsnära naturreservat

Protokoll

 1. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 18 oktober 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 oktober 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 november 2021

 2. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 oktober 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 november 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 3. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 oktober 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 oktober 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 november 2021

  Protokoll finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen

 4. Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 9 november 2021

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 oktober 2021

  Justeringsdatum:Tisdagen den 19 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 oktober 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 november 2021

 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 oktober 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 18 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 oktober 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 8 november 2021

 7. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 oktober 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 15 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 oktober 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 5 november 2021

 8. Kommunstyrelsens arbetutskott omedelbar justering, § 120

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 oktober 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 oktober 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 november 2021

 9. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 september 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 12 otober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13  oktober 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 3 november  2021

 10. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 7 oktober 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 12 oktober 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 2 november 2021

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 11. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 oktober 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 6 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 oktober 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 28 oktober 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 12. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 oktober 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 6 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 oktober 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 28 oktober 2021

 13. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 27 september 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 oktober 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 27 oktober 2021

 14. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 september 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 4 oktober 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 26 oktober 2021

 15. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 september 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 1 oktober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 1 oktober 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 22 oktober 2021

 16. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 september 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 30 september 2021

  Överklagas senast: Fredagen den 22 oktober 2021

 17. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 september 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 29 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 oktober 2021

 18. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 september 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 28 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 oktober 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 19. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 september 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 27 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 28 september 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 19 oktober 2021

 20. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 september 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 23 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 23 september 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 14 oktober 2021

 21. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 23 juni 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 juli  2021

  Överklagas senast: Fredagen den 23 juli 2021

 22. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 juni 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 juni 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 juli 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 23. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 maj 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 31 maj 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 juni 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 juni 2021

 24. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 15 april 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 april 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 17 maj 2021

 25. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 februari 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 19 februari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 19 Februari 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 15 mars 2021

 26. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 december 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 december 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 18 januari 2021

 27. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 28. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 29. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse - Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) har vunnit laga kraft

  Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020 att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm, har vunnit laga kraft den 8 oktober 2021.

   

  Länsstyrelsen har den 15 oktober 2020 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.


  Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen har ändrat det överklagade beslutet på så sätt att beslutet upphävs i den del det avser antagande av detaljplan för fastigheten Nötväckan 1. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena i övrigt den 1 juni 2021.


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).


  Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft den 8 oktober 2021. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


  MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

 2. Kungörelse - Granskning av förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun

  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun fram till år 2040.


  Granskningen hålls under perioden från den 27 september till och med den 28 november 2021 med möjlighet att ta del av granskningshandlingen och lämna synpunkter på förslaget.


  Denna översiktsplan finns att läsa som dokument och kompletteras med en webbkarta på kommunens webbplats via www.hassleholm.se Öppnas i nytt fönster.. Här finns också filmer som berättar om varför kommunen planerar och kortfattat redogör för planförslaget.


  Under granskningstiden finns förslaget även utställt i Stadshusets foajé och på kommunens bibliotek.


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021. Märk brevet eller mejlet med ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


  Skicka synpunkterna skriftligen till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM


  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Under granskningstiden mellan den 27 september och den 28 november 2021 kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen:


  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00
 3. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.