Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 10 augusti 2022

  Justeringsdatum: Fredagen den 12 augusti 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 12 augusti 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 2 september 2022

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 augusti 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 9 augusti 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 9 augusti 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 30 augusti 2022

 3. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 8 augusti 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 8 augusti 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 8 augusti 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 30 augusti 2022

 4. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 16 juni 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 27 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 27 juni 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 21 juli 2022

 5. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 12 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 13 maj 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 3 juni 2022

 6. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 mars 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 april 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 6 maj 2022

 7. Kultur- 0ch fritidsnämnden   

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 februari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 7 mars

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 mars 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 31 mars 2022

 8. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 januari 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 februari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 februari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 28 februari 2022

 9. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 januari 2022

  Justeringsdatum: fredagen den 28 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 28 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 19 februari 2022

  Omsorgsnämnden

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse av Länsstyrelsen Skåne - Slutlig rösträkning

  Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 11 september 2022 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8 i Malmö med början klockan 08:00 den 12 september 2022.
  Rösterna räknas i följande ordning: riksdagsvalet Malmö kommun valkrets, Skåne läns västra valkrets, Skåne läns södra valkrets, Skåne läns norra och östra valkrets, kommunfullmäktigevalen med kommunerna i alfabetisk ordning. Sist räknas regionfullmäktigevalet med valkretsarna i nummerordning.
  Valet avslutas genom att protokollen läggs fram för granskning. Protokollen finns tillgängliga i Kockum Fritids lokaler fram till den 29 september 2022 samt efter denna dag på Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö.

  Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Överklaganden ska ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.


 2. Kungörelse - Ansökan om tillstånd för djurkremationsverksamhet på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun

  Cremit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom
  Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurkremationsverksamhet med en årlig kremationsmängd om 250 ton på fastigheten Nösdala 2:10 i Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 september 2022.

 3. Kungörelse av Länsstyrelsen Skåne angående ansökan om Miljöskydd, Kuggen 14

  Recoma AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för återvinningsanläggning i form av behandling av icke farligt avfall, fastighet Kuggen 14, Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 juli 2022.