Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 25 mars 2018, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Över- och underskottshantering 2019
  6. Borgensavgifter 2019
  7. Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun
  8. Motion om solenergi

Protokoll

 

 1. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 mars 2019

  Justeringsdatum: onsdagen den 20 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 april 2019

 2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 mars 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 21 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 11 april 2019

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 mars 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 mars 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 12 april 2019

 4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: onsdagen den 13 mars 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 mars 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 april 2019

 5. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 mars 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 mars 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 april 2019

 6. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 7 mars 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 18 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 mars 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 april 2019

 7. Omsorgsnämnden Arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 mars 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 15 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 mars 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 08 april 2019

 8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 mars 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 14 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 april 2019

 9. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 februari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 arpil 2019

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 42-43

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 mars 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 13 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 4 april 2019

 11. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 mars 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 8 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 11 mars 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 1 april 2019

 12. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 februari 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 5 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 7 mars 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 27 mars 2019

 13. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 6 mars 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 6 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 7 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 28 mars 2019

 14. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 februari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 6 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 mars 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 29 mars 2019

 15. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 februari 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 5 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 28 mars 2019

 16. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-05

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 mars 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 5 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 mars 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 28 mars 2019

 17. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2018

 18. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 mars 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 5 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 6 mars 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 27 mars 2019

 19. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 februari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 mars 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 26 mars 2019

 20. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 februari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 mars 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 26 mars 2019

 21. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 februari 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 1 mars 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 4 mars 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 26 mars maj 2019

 22. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 27 februari 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 27 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 februari 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2019

 23. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 februari 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 februari 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 mars 2019

 24. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 februari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 19 mars 2019

 25. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 14 februari 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 22 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 19 mars 2019

 26. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse – omval till kommunfullmäktige i Falu kommun

  Stadshuset i Hässleholm kommer att ha öppet följande tider för förtidsröstning i omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun:


  Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 13.00 till kl. 18:00

  Torsdagen den 4 april 2019 kl. 13:00 till kl. 18:00


  Plats: Stadshuset i Hässleholm, Nytorget 1.


  Det är endast de som har rösträtt i valet till kommunfullmäktige i Falun som kan rösta.

 2. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.

   

  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.

 3. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 4. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.