Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 2. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 1 januari 2020

 3. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 december 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 december 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 2 januari 2020

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 december 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 9 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 10 december 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 december 2019

 5. Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling

  Sammanträdesdag: Fredag den 29 november 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen 9 december 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 30 december 2019

 6. Omsorgsnämnden Arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 december 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 6 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 december 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 31 december 2019

 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Fredagen den 6 december 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 6 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 december 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 30 december 2019

 8. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 november 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 december 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 23 december 2019

 9. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 november 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 29 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 december 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 23 december 2019

 10. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 november 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 november 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 19 december 2019

 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 november 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 27 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 november 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 19 december 2019

 12. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 november 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 november 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 18 december 2019

 13. Socialnämnden  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 november 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 18 december 2019

 14. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 november 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 december 2019

 15. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 december 2019

 16. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 21 november 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 22 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 november 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 16 december 2019

 17. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: fredagen den 22 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: måndagen den 25 november 2019

  Överklagas senast: tisdagen den 17 december 2019

 18. Kommunstyrelsen § 254

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 november 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 november 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 12 december 2019

 19. Socialnämndens arbetsutskott, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

 20. Socialnämnden, sekretess

  Tisdagen den 19 november 2019

  Justeringsdatum:Tisdagen den 19 november 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 november 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 december 2019

 21. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 28 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 juni 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 juli 2019

 22. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.