Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillfälligt stängda skolor

Här redovisar vi vilka skolor och enheter som berörs av stängning eller fjärr- eller distansundervisning just nu. Vi uppdaterar sidan när beslut fattats av förvaltningschef och/eller barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Elever och vårdnadshavare får information direkt från sin skola om de berörs av stängning.

Beslut om stängning och övergång till fjärr- eller distansundervisning

Förvaltningschef beslutar om stängning vid personalbrist. När det handlar om oro för smittspridning fattas alla beslut i dialog med och efter rekommendation av Smittskydd Skåne. Förvaltningschef kan fatta beslut om stängning den första dagen men sen är det barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som fattar beslut. Därför kan informationen här kommas att uppdateras med kort varsel.


Stängda skolor

Skola

Klass eller årskurs

Undervisningsform

Period

Anledning


Just nu är inga klasser påverkade av stängning
Tabellen uppdateras vid nya beslut om distans- och /eller fjärrundervisning i grundskola.


Samhällsviktig verksamhet?

Elever som har vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga verksamheter har rätt till plats i fritidshemsverksamheten, även om skolan för övrigt är stängd.

Blanketter för samhällsvviktig verksamhet


Sidan uppdaterades