Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Information med anledning av coronaviruset

Corona-situationen ändras hela tiden - vi uppdaterar dagligen för att du ska kunna följa vårt arbete och aktuella rekommendationer.

Nyheter om corona

Information in other languages

Så påverkas våra verksamheter

Vi arbetar ständigt med att förbereda oss på att situationen kan pågå under en längre period. Vår krisledningsstab träffas flera gånger i veckan för att få en gemensam bild av läget i kommunen. Vi samordnar och planerar för att hålla igång våra samhällsviktiga funktioner.

Så påverkas våra verksamheter


Vi uppdaterar löpande vår information på hassleholm.se. Om du jobbar inom kommunen hittar du information på intranätet.

Information till medarbetare med anledning av coronaviruset


Information till dig som har barn i förskola och skola

Förskolor och skolor i Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation när det gäller coronaviruset.

Frågor och svar om coronaviruset i förskola och skola


För att förhindra ytterligare smittspridning av covid-19 har Hässleholms kommun beslutat att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden. Besöksförbudet gäller fortsatt en tid framöver. Beslutet om åtgärden är baserat på nuvarande status i smittspridningen och det kan komma att ändras.


Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.

 

Om du som anhörig har frågor kontaktar du enhetschefen för det aktuella boendet.


Åtgärder inom äldreomsorg kopplat till coronaviruset


Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri

Munskydd är en del av en skyddsutrustning och ska endast användas tillsammans med visir eller skyddsglasögon. Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har misstänkt eller känd smitta. Om en personal från hemtjänsten befinner sig i ett hem med en brukare med misstänkt eller känd smitta och inte är inom host- och nysavstånd behövs ingen skyddsutrustning. Man kan då till exempel laga mat eller städa utan skyddsutrustning, men det är viktigt att brukaren är utom host- och nysavstånd.


Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

Medarbetare följer basala hygienrutiner för att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. En del av basal hygien innebär också att man använder skyddshandskar och förkläde när man till exempel bäddar sängen. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skydd vid situationer där man befinner sig inom host- och nysavstånd från personen med misstänkt eller konstaterad smitta. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsrock, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.


Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

Förskolor och skolor i Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation när det gäller coronaviruset. Det innebär att verksamheterna är igång som vanligt och att skolplikten gäller.


Om ditt barn är sjukt och har symtom som snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär ska det inte vara på förskolan eller i skolan.


Frågor och svar om coronavirus i förskola och skola

På grund av patientsekretessen kan kommunen inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade, blir kontaktade direkt av Smittskydd Skåne.


Om någon av kommunens verksamheter blir påverkad, kommer berörda informeras snarast möjligt.


Generellt är hassleholm.se är den främsta kanalen för extern information.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 29 mars är begränsningen ett maxantal om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Är du du arrangör av event och liknande hittar du information på polisens webbplats.

Polisens information till arrangörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Evenemang med max 50 personer

För alla evenemang och sammankomster är rekommendationen att göra en bedömning för att kunna sätta in riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. 

Folkhälsomyndigheten om evenemang och sammankomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram ett stödpaket till det lokala näringslivet och föreningslivet.

 

Information till näringslivet


Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Stanna även hemma minst två dygn efter att du har blivit frisk. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de är sjuka.


Så undviker du att sprida smitta

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen:


  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlasRegion Skånes självtest för coronavirus/covid-19

Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan stanna hemma för egenvård.

Region Skånes självtest för coronavirus/covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du frågor om coronaviruset?

Ring 113 13

Om du har frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.


Är du sjuk?

Om du är sjuk och behöver rådgivning ringer du 1177.

Du kan också kontakta egenvårdsråden på 1177.se

Egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är du orolig?

Om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet och behöver någon att prata med finns det olika organisationer som du kan kontakta anonymt.

Råd och stöd på e-post, chatt eller telefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lägesbild över smittade per kommun

Region Skåne uppdaterar löpande hur många konstaterade fall det finns i kommunerna i Skåne.

Lägesbild covid-19 i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är äldre än 70 år eller ingår i en riskgrupp bör undvika sociala kontakter för att skydda dig från smitta. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler under en tid framöver. Ta gärna hjälp av en anhörig som kan handla åt dig.


Om du inte har någon som kan hjälpa dig att handla finns ett antal mataffärer i kommunen som erbjuder hemleverans. Det finns även en del restauranger och caféer med hemkörning.

 

Du som inte har någon alls som kan hjälpa dig, kan höra av dig till medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00 så hjälper vi dig vidare.


Råd och tips till dig som är äldre än 70 år eller ingår i en riskgrupp


Eftersom även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du har smittats av sjukdomen.

 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Fakta för barn om Coronaviruset


Så pratar du med barn om coronaviruset

Flera organisationer ar tagit fram råd i hur du ska prata med barn kring Coronaviruset.

Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla mer än en armlängds avstånd till varandra för minska smittspridningen.

 

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt.

 

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, kan du höra av dig till medborgarservice via e-post eller på telefonnummer 0451-26 70 00.

 

Våra livsmedelsinspektörer informerar om reglerna i kontakten med verksamheter och under planerade besök. Om en verksamhet inte följer reglerna när det gäller trängsel, trots upprepad kontakt, kan livsmedelsinspektörerna ta ärendet vidare till smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren beslutar sedan om eventuella åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och krogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

 

UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

 

Vad gäller för resor inom Sverige? Tänk över om resan verkligen är nödvändig, alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.

 

Vi har en samhällspridning i allt fler delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan är nödvändig att genomföra.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Sidan uppdaterades