Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Så påverkas våra verksamheter

Coronavirus covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet men det finns risk för att allt inte redovisas här. Därför är det viktigt att du även aktivt tar del av respektive verksamhets information.

Barn och utbildning

Åtgärder inom barn och utbildningsverksamheten till 1 april

 • Modersmålslärarna och lärarna i kulturskolan är placerade på en skolenhet och bedriver för övrigt undervisning och håller kontakter med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning.
 • Elevhälsans personal arbetar så långt det är möjligt utifrån arbetsuppgifterna från en skolenhet.

Åtgärder inom barn- och utbildningsverksamheten till 3 mars

 • Ingen simundervisning eller undervisning i ishallar.

Åtgärder fram till 21 mars

 • Delvis fjärr- eller distansundervisning i årskurs 7-9. Grundsärskolan omfattas inte av detta. Elever i grund och gymnasieskola kan hämta matlåda i valfri skola eller beställa frysta lådor.

Åtgärder fram till 1 april

 • Gymnasieskolorna bedriver delvis fjärr- eller distansundervisning. Gäller ej gymnasiesärskolan eller IM-programmen. Nationella prov och andra prov samt praktiska moment kan efter beslut av skolledningen genomföras i skolans lokaler.

Övriga åtgärder

 • Öppna förskolan ordnar utomhusaktiviteter tillsvidare för att hålla smittorisken nere. Du behöver föranmäla dig till uteaktiviteterna.
 • Så långt som möjligt undviks externa besök på förskolor och skolor.
 • Överlämning av barn i förskola och fritidshem ska, vid behov, ses över för att ske på ett säkert sätt.​
 • Idrottsundervisning i grundskolan anpassas så att eleverna har så mycket undervisning som möjligt utomhus.
 • ​PRAO ställs in vårterminen 2021
 • Skuggning av gymnasieprogram är inställt tills annat besked ges.

 

Vuxenutbildning

 • Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan Syd har undervisning i skolans lokaler under hösten, men även viss distansundervisning under hösten. Verksamheterna har anpassat antal elever på lektionerna, möblerat om och har elvemöten och studiehjälp digitalt.
 • Lärvux har startat upp utbildning i skolans lokaler med vissa anpassningar för att det ska vara en säker miljö för eleverna.
 • Verksamheten på arbetsmarknadsenheten har öppnat upp till viss del. En del undervisning sker fortsatt på distans. Lektioner på plats har flyttats fram längre på dagen för att deltagarna inte ska resa kollektivt i rusningstrafik.
 • På Norra Station öppnar verksamheten för att studerna som bor i Hässleholms kommun kan skriva tentamen i lokalerna. Grupprummen går att boka, men under begränsade tider. Studievägledning sker i första hand digitalt. Studiehallen och datasalen är stängda för tillfället.


Äldreomsorg

Skärpta allmänna råd, gäller tills vidare.

 • Basala hygienrutiner kompletteras med munskydd och visir i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar.​
 • Smittspårning påbörjas genast då en patient eller personal är smittad​.
 • Generös provtagning vid minsta symtom.

 

Avrådan från besök

 • Du som har en närstående på något av våra äldreboenden, avråds fortsatt från att besöka din anhörig. Anledningen är att förhindra spridning av coronaviruset. Många av våra boende har valt att vaccinera sig, dock inte alla. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är vaccinerad fortsätter följa de allmänna råden, eftersom det finns begränsad kunskap om hur viruset smittar, trots vaccin. Det kan finnas en risk att smitta andra med covid-19, även om man själv inte får symtom. På grund av detta avråds du som anhörig från besök på våra äldreboenden. Om du som anhörig har frågor kontaktar du enhetschefen på din närståendes äldreboende. Personalen hjälper dig och din närstående i möjligaste mån med att arrangera säkra besök och digitala möten, exempelvis via Messenger, för att ni ska kunna ha social kontakt. Vid frågor kontaktar du enhetschefen på din närståendes äldreboende.

  Åtgärder inom äldreomsorg kopplat till coronaviruset


Kontaktcenter

 • Kontaktcenters verksamhet på biblioteken i Vinslöv, Sösdala, Tyringe, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö är pausad.
  Du når Kontaktcenter via telefon och e-post.
  Telefon: 0451-26 70 00
  E-post till Kontaktcenter


Kultur och fritid

Skärpta allmänna råd, gäller tills vidare.


 • Bibliotekets lokaler är stängda för besökare men det erbjuds begränsad service i form av utlämning av reserverat material, take away, utskrifter och telefonservice vissa tider. Det är även möjligt att återlämna böcker i bokinkastet på de bibliotek som har sådana. Läs mer på Snokabiblioteklänk till annan webbplats
 • Kulturhuset: Alla evenemang till och med 7/3 ställs in.​ Med undantag för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Biljettkassan och Utställningshallen håller fysiskt stängt men biljettbokningar kan göras på telefon 0451-26 66 70 eller e-post.
 • Simhallarna håller stängt. Med undantag för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare.
 • Samlingslokaler, idrottshallar, ishallar, och andra inomhushallar håller stängt. Med undantag för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Utomhusanläggningar är öppna som vanligt.
 • Lokalbokning: Från och med den 8/2 är det möjligt för föreningar att boka kommunens anläggningar och lokaler för att bedriva verksamhet för barn- och unga födda 2002 eller senare. Ingen bokning kommer att ske per automatik utan föreningarna ska kontakta lokalbokningen via e-post för att boka. Föreningen ansvarar för att de allmänna råden efterföljs. Respektive förbunds regler gäller. Anläggningar och lokaler är fortsatt stängda för allmänheten och bokningar från allmänheten tas ej emot.
 • Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna öppnar upp verksamheten i begränsad och anpassad form från och med den 8/2, för barn och unga födda 2005 eller senare. Från och med den 1/3 öppnar verksamheterna upp även för ungdomar födda 2002 eller senare.
 • Hovdala slott: Alla planerade aktiviteter ställs in och ingen verksamhet äger rum inomhus tills vidare.


Individ- och familjesupporten

 • Individ och familjesupporten har utökade telefontider på telefonnummer 0451-26 88 60:
  Måndagar kl. 13-14.30
  Tisdagar kl. 13-14.30
  Onsdagar kl. 8-9.30
  Torsdagar kl. 13-14.30
  Fredagar kl. 8-9.30

  All övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande. Personalen ringer upp så fort de har möjlighet.
  Individ- och familjesupporten


Möten och besök i kommunen

Skärpta allmänna råd, gäller tills vidare.

 • Dörrarna till Stadshuset är låsta under den period som de utökade restriktionerna gäller. Du som måste besöka Stadshuset, till exempel för ett bokat besök, kan göra det.
  Personal från Kontaktcenter är tillgänglig i Stadshuset mellan 8-17 måndag – torsdag, 8-16 på fredagar. Lunchstängt 12-13.


Kontaktcenter nås via telefon och e-post på ordinarie öppettider 8-17 måndag – onsdag, 8-19 torsdagar och 8-16 på fredagar.

Kontaktcenter nås på 0451-26 70 00 eller e-post till Kontaktcenter.

 • Fysiska möten, besök med mera som inte är nödvändiga avråds eller ska ske med stor restriktivitet.

 • Kommunens receptioner avråder från besök. Möten och besök kan ofta ersättas med ett digitalt möte, eller bokas om till ett senare tillfälle. Besök inte någon av kommunens verksamheter när du är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion.


 • Socialförvaltningens väntrum är stängda. Besökaren får vänta utanför byggnaden.Frågor om bygglov - inga obokade besök

 • Istället för att besöka en bygglovshandläggare ska du ta kontakt via Kontaktcenter 0451-26 70 00. Handläggarna har telefontid på vardagar 10-12.
  Du kan också skicka e-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
  E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Offentliga toaletter

 • Offentliga toaletter i Sösdala, Tyringe, Nytorget i Hässleholm, Bjärnum och Vittsjö är stängda tillsvidare eftersom vår leverantör inte kan leverera engångsmaterial.

Sidan uppdaterades