Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Så påverkas våra verksamheter

Coronavirus covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet men det finns risk för att allt inte redovisas här. Därför är det viktigt att du även aktivt tar del av respektive verksamhets information.

Utbildning och barnomsorg

Skärpta allmänna råd, gäller till och med 13 december 2020, kan förlängas.

 • Så långt som möjligt undviks externa besök på förskolor och skolor.
 • Överlämning av barn i förskola och fritidshem ska, vid behov, ses över för att ske på ett säkert sätt.​
 • Idrottsundervisning i gymnasieskolan anpassas så att eleverna inte behöver använda omklädningsrummen.​
 • Simundervisning i grundskolan ställs in.
 • PRAO ställs in resterande del av höstterminen 2020.
 • Modersmålsundervisningen sker på distans för vissa elever och lärarna stannar på en och samma skola för att inte åka mellan skolorna. Gäller resterande del av höstterminen.
 • Kulturskolans undervisning sker på en skola eller i Kulturskolans lokaler inne i Hässleholm. Gäller resterande del av höstterminen. 
 • Skuggning av gymnasieprogram är inställt under hösten.
 • Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan Syd har undervisning i skolans lokaler under hösten, men även viss distansundervisning under hösten. Verksamheterna har anpassat antal elever på lektionerna, möblerat om och har elvemöten och studiehjälp digitalt.
 • Lärvux har startat upp utbildning i skolans lokaler med vissa anpassningar för att det ska vara en säker miljö för eleverna.
 • Verksamheten på arbetsmarknadsenheten har öppnat upp till viss del. En del undervisning sker fortsatt på distans. Lektioner på plats har flyttats fram längre på dagen för att deltagarna inte ska resa kollektivt i rusningstrafik.
 • På Norra Station öppnar verksamheten för att studerna som bor i Hässleholms kommun kan skriva tentamen i lokalerna. Grupprummen går att boka, men under begränsade tider. Studievägledning sker i första hand digitalt. Studiehallen och datasalen är stängda för tillfället.
 • Elever i årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola har distansundervisning varannan dag från terminsstart.
  Viss distansundervisning på HTS
  Jacobsskolans elever i klass 2 och 3 på yrkesprogrammen har distansundervisning i de teoretiska ämnena från den 17 november.
  Viss distansundervisnig på Jacobsskolan
 • Gymnasiemässan 2020 ställs in och öppet hus på Jacobsskolan, HTS och Norrängsskolan har flyttats fram till januari.
 • Öppna förskolan ordnar utomhusaktiviteter tillsvidare för att hålla smittorisken nere. Du behöver föranmäla dig till uteaktiviteterna.
  Öppna förskolan


Äldreomsorg

Skärpta allmänna råd, gäller till och med 13 december 2020, kan förlängas.

 • Tillfälligt besöksförbud råder på alla särskilda boenden​.
 • Basala hygienrutiner kompletteras med munskydd vid all ansiktsnära vård​
 • Smittspårning påbörjas genast då en patient eller personal är smittad​.
 • Generös provtagning vid minsta symtom.
  Åtgärder inom äldreomsorg kopplat till coronaviruset


Kontaktcenter

 • Kontaktcenters verksamhet på biblioteken i Vinslöv, Sösdala, Tyringe, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö är pausad.
  Du når Kontaktcenter via telefon och e-post.
  Telefon: 0451-26 70 00
  E-post till Kontaktcenter


Kultur och fritid

Skärpta allmänna råd, gäller till och med 13 december 2020, kan förlängas.

 

 • Biblioteken stänger för besökare.​
 • Kulturhuset: Alla evenemang som Kultur Hässleholm ansvarar för ställs in. Externa arrangörer ansvarar för sina arrangemang.​ Biljettkassan och Utställningshallen håller stängt på lördagar.
 • Simhallarna stänger för allmänt bad.​
 • Österås och Tyrs Hov stänger allmänna föreningsgym och allmänhetens is-åkning.​
 • Lokalbokning: Inga lokalbokningar för allmänheten fram till och med 13/12. Endast bokningar från föreningar och skolor som är riktade mot målgruppen födda 2005 eller senare.
 • Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna stänger för besökare.
 • Hovdala slott: Alla planerade aktiviteter ställs in och ingen verksamhet äger rum inomhus.


Bibliotek

Skärpta allmänna råd, gäller till och med 13 december 2020, kan förlängas.

 • Biblioteken i kommunen håller stängt.


Individ- och familjesupporten

 • Individ och familjesupporten har utökade telefontider på telefonnummer 0451-26 88 60:
  Måndagar kl. 13-14.30
  Tisdagar kl. 13-14.30
  Onsdagar kl. 8-9.30
  Torsdagar kl. 13-14.30
  Fredagar kl. 8-9.30

  All övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande. Personalen ringer upp så fort de har möjlighet.
  Individ- och familjesupporten


Möten och besök i kommunen

Skärpta allmänna råd, gäller till och med 13 december 2020, kan förlängas.

 • Dörrarna till Stadshuset är låsta under den period som de utökade restriktionerna gäller. Du som måste besöka Stadshuset, till exempel för ett bokat besök, kan göra det.
  Personal från Kontaktcenter är tillgänglig i Stadshuset mellan 8-17 måndag – torsdag, 8-16 på fredagar. Lunchstängt 12-13.


Kontaktcenter nås via telefon och e-post på ordinarie öppettider 8-17 måndag – onsdag, 8-19 torsdagar och 8-16 på fredagar.

Kontaktcenter nås på 0451-26 70 00 eller e-post till Kontaktcenter.

 • Fysiska möten, besök med mera som inte är nödvändiga avråds eller ska ske med stor restriktivitet.

 • Kommunens receptioner avråder från besök. Möten och besök kan ofta ersättas med ett digitalt möte, eller bokas om till ett senare tillfälle. Besök inte någon av kommunens verksamheter när du är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion.


 • Socialförvaltningens väntrum är stängda. Besökaren får vänta utanför byggnaden.Frågor om bygglov - inga obokade besök

 • Istället för att besöka en bygglovshandläggare ska du ta kontakt via Kontaktcenter 0451-26 70 00. Handläggarna har telefontid på vardagar 10-12.
  Du kan också skicka e-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
  E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Offentliga toaletter

 • Offentliga toaletter i Sösdala, Tyringe, Nytorget i Hässleholm, Bjärnum och Vittsjö är stängda tillsvidare eftersom vår leverantör inte kan leverera engångsmaterial.

Sidan uppdaterades 2020-12-02