Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Så påverkas våra verksamheter

Coronavirus covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet men det finns risk för att allt inte redovisas här. Därför är det viktigt att du även aktivt tar del av respektive verksamhets information.

Barn och utbildning

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Vuxenutbildning

 • Komvux Hässleholm, SFI och Yrkeshögskolan Syd har undervisning i skolans lokaler under hösten, men även viss distansundervisning under hösten. Verksamheterna har anpassat antal elever på lektionerna, möblerat om och har elvemöten och studiehjälp digitalt.
 • Lärvux har utbildning i skolans lokaler med vissa anpassningar för att det ska vara en säker miljö för eleverna.
 • Arbetsmarknadsenheten har undervisning på plats, antingen enskilt eller i mindre grupper. När det gäller praktikplatser och arbetsmarknadspolitiska anställningar rättar vi oss efter de restriktioner som en aktuell arbetsgivare har satt.
 • På Norra station har studenter som bor i Hässleholms kommun möjlighet att skriva tentamen. Grupprummen och studiehallen går att boka, men under begränsade tider. Studievägledning är i första hand via digitala möten.


Äldreomsorg

För att förhindra smittspridning

 • Basala hygienrutiner och anvisningar om skyddsutrustning följs av personalen.
 • Smittspårning påbörjas genast då en patient eller personal är smittad​.
 • Generös provtagning vid minsta symtom.


Besök

 • Du är välkommen att besöka din närstående som bor på något av våra boenden. Det är viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och stanna hemma om du har symtom.


Åtgärder inom äldreomsorg kopplat till coronaviruset


Kontaktcenter

 • Kontaktcenters verksamhet på biblioteken i Vinslöv, Sösdala, Tyringe, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö är pausad.
  Du når Kontaktcenter via telefon och e-post.
  Telefon: 0451-26 70 00
  E-post till Kontaktcenter


Kultur och fritid

Allmänna råd, gäller tills vidare.


 • Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna är öppen för besökare.
 • Hovdala slott: All verksamhet i slottets lokaler och butik samt Boketorp är öppen för allmänheten.
  Hovdala slott Länk till annan webbplats.


Individ- och familjesupporten

 • Individ och familjesupporten har utökade telefontider på telefonnummer 0451-26 88 60:
  Måndagar kl. 13-14.00
  Tisdagar kl. 13-14.00
  Onsdagar kl. 13-14.00
  Torsdagar kl. 13-14.00
  Fredagar kl. 8-9.30

  All övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande. Personalen ringer upp så fort de har möjlighet.
  Individ- och familjesupporten


Möten och besök i kommunen

Du når kontaktcenter via telefon och e-post på ordinarie öppettider 8-17 måndag – torsdag och 8-16 på fredagar.

Du kan besöka oss men tänk på att göra dina ärenden digitalt så långt som det är möjligt.

Ring till kontaktcenter på 0451-26 70 00 eller skicka e-post.
E-post till Kontaktcenter.

 • Fysiska möten, besök med mera som inte är nödvändiga avråds eller ska ske med stor restriktivitet.

 • Kommunens receptioner avråder från besök. Möten och besök kan ofta ersättas med ett digitalt möte, eller bokas om till ett senare tillfälle. Besök inte någon av kommunens verksamheter när du är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion.


 • Socialförvaltningens väntrum är stängda. Besökaren får vänta utanför byggnaden.Frågor om bygglov - inga obokade besök

 • Istället för att besöka en bygglovshandläggare ska du ta kontakt via Kontaktcenter 0451-26 70 00. Handläggarna har telefontid på vardagar 10-12.
  Du kan också skicka e-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
  E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Offentliga toaletter

 • Offentliga toaletter i Sösdala, Tyringe, och Nytorget i Hässleholm är stängda tillsvidare eftersom vår leverantör inte kan leverera engångsmaterial.
  Offentliga toaletter som är öppna finns i Hembygdsparken, Vittsjö och Bjärnum. 

Sidan uppdaterades