Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Frågor och svar om coronaviruset i förskola och skola

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här har vi samlat information om förskola och skola när det gäller coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens pandemiplan. Förskola och grundskola håller öppet som vanligt. Några av våra verksamheter har stängs för att omfördela personal och begränsa smittspridning.

Verksamheter som påverkas

Öppna förskolan

Öppna förskolan fortsätter ordna utomhusaktiviteter i Djupadalsparken även i höst. 


Läs mer om öppna förskolan på www.hassleholm.se/oppenforskola


Allmän förskola

Från och med den 4 maj är barn som har avgiftsfri förskola välkomna tillbaka till sin förskola. Kontakta förskolan innan barnen planeras vara tillbaka i förskolan. Om smittspridningen eller personalfrånvaron ökar i omfattning kan verksamheten beslutas stängas igen.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har öppnat för undervisning i skolans lokaler. På Jacobsskolan är eleverna tillbaka i skolan som vanligt. På Hässleholms tekniska gymnasium går 1:orna i skolan medan 2:or och 3:or går i skolan varannan dag och studerar på distans varannan dag.


Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen bedrivs som vanligt igen.

Frågor & svar

Vi avråder bestämt från att använda munskydd i syfte att inte smittas. Munskydd har bäst funktion när det bärs av personer som vill undvika att smitta andra.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som inte arbetar inom vården att hålla avstånd till andra människor, vara noga med att tvätta händerna och undvika att röra ögon, näsa och mun.

Coronapandemin påverkar inte omsorgsavgiften, så länge verksamheten inte stänger. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att alla barn som har förkylningssymptom ska sjukanmälas och stanna hemma.

Vi ska så långt som möjligt undvika samlingar med vårdnadshavare och andra besökare i våra lokaler. Föräldramöten och skolråd som ska genomföras måste ske i begränsade former och i rymliga lokaler. Utvecklingssamtal kan med fördel genomföras digitalt.

När det gäller elevbesök på blivande skolor eller utbyte mellan verksamheter som ska ta emot nya elever till hösten och avlämnande skolor, försök i första hand att skjuta på aktiviteterna till senare på terminen. Så länge verksamheterna i full gång införs inget förbud för dessa besök.


Om utbyte eller besök ändå ska genomföras, är skolorna instruerade att lägga så mycket som möjligt av utbytet utomhus och vid besök där man tittar på lokaler ska ske i små grupper.

Medarbetare, barn och elever sjukanmäler sig precis på samma sätt som tidigare. Medarbetare ska registrera sjukfrånvaro så snart som möjligt. All frånvaro sammanställs och följs noga under den pågående pandemin.

 

Vid sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare elevens frånvaro enligt gällande rutiner på respektive skola.

Friska barn ska gå i skolan. Även om du som är vårdnadshavare är sjuk. Skolplikten gäller.

Det finns i nuläget inget annat uppdrag än att vi ska försöka hålla igång verksamheten i förskola, F-9 och fritidshem som ”vanligt”. Vi följer utvecklingen noga och om det kommer beslut om begränsningar sker det först efter rekommendation av nationella myndigheter.

Barn, elever och medarbetare som har lindriga luftvägsinfektioner såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska tas på stort allvar, och barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Ett friskt barn ska gå till skolan, skolplikten gäller.

Folkhälsomyndighetens information om symptomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se svar: Avdrag på omsorgstaxan.

Riksdagen har beslutat att begränsa sammankomster till 50 personer. Det gäller inte skolan.


Det finns dock ett antal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som skolan följer så långt som möjligt:

  • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.
  • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Barn och elever i Hässleholms kommun kan ta mat själva i matsalen men ska tänka på att hålla avstånd mellan sig i kön och vid matbordet.

I händelsen att riksdagen stänger förskola, skola och fritidshem kan du som arbetar i samhällsviktig verksamhet få omsorg för ditt barn.

Perioden 31 mars-7 april inventerade kommunen hur många som har rätt till omsorg.


Blanketter

För att ditt barn ska räknas med lämna anmälan till din förskola eller ditt fritidshem:

Anmälan om behov av omsorg för barn/ elever då vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhetPDF (pdf, 116 kB)

Har du inte omsorg idag, då har du rätt att få plats till ditt barn. Då lämnar du även in blanketten:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavarePDF (pdf, 106 kB)

Din arbetsgivare ska kunna styrka att du har ett samhällsviktigt arbete. Använd blanketten för att styrka det:

Intyg samhällsviktiga verksamheterPDF (pdf, 113 kB)


Samtliga blanketter ska skrivas ut, fyllas i och lämnas på din förskola eller fritidshem eller på närmaste kommunala förskola/ fritidshem för dig som inte har omsorg idag.


Förvaltningschef Rolf Bengtssons brev till vårdnadshavare

Inventering av behov av omsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhetPDF (pdf, 166 kB)

Den som har lindriga förkylningsbesvär ska sjukanmäla sig. Personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Utflykter

Bedömningen är att utflykter, studiebesök, m m, från och med nu kan göras som dagsturer utanför närområdet, det vill säga även om det kräver någon form av transport. Både transporten och de aktiviteter som följer ska vara av sådan art att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas.

 

Längre studieresor, lägerskolor, etc

Bedömningen i nuläget är att resor med elevgrupper kan genomföras från och med höstterminsstarten, under förutsättning att det, när resan ska genomföras, inte förekommer omfattande smittspridning på den plats som ska besökas. Bedömningen kan också förändras utifrån att generella rekommendationer förändras.

Både transporten, boende och de aktiviteter som följer ska vara sådana att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor (Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB).


MSB har tagit fram en vägledning för vad en samhällsviktig verksamhet är.


Det är arbetsgivaren som bestämmer om ditt arbete bedöms som samhällsviktigt.


Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndigheten rekommenderar om att förskolor och skolor ska hållas öppna.

Alla barn som är symptomfria ska gå till skolan. Det finns inga restriktioner för barn som varit utomlands.

PRAO och APL ställs in tillsvidare. Ingen verksamhet inom barn- ochu tbildningsförvaltningen är helt stängd. Från och med den 4 maj är samtliga verksamheter öppna men med vissa begränsningar.

Folkhälsomyndigheten har identifierat en liten grupp personer som tillhörande riskgrupper. Om du eller ditt barn tillhör en riskgrupp eller är orolig för att du eller ditt barn kan bli allvarligt sjuk om du drabbas av covid-19 kontakta din behandlande läkare.

 

Personer i riskgrupp är

  • Främst personer över 70 år.
  • Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner, även om du är yngre än 70 år, bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling.

 

Läs mer hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-08-26