Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Frågor och svar om coronaviruset i förskola och skola

Här har vi samlat information om förskola och skola när det gäller coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens pandemiplan. Förskola och grundskola håller öppet som vanligt, gymnasieskolan ordnar till viss del distansundervisning.

Verksamheter som påverkas

Öppna förskolan

Öppna förskolan erbjuder återigen utomhusaktiviteter. Vi ber er att föranmäla ert deltagande så vi vet hur många vi blir. Denna åtgärd gäller hela hösten 2020.


Läs mer om öppna förskolan och hur du anmäler dig på www.hassleholm.se/oppenforskola


Grundskolan

PRAOn i grundskolan ställs in resterande del av hösten 2020.

PRAOn ersätts av studie- och yrkesvägledande insatser i skolan.


Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har öppnat för undervisning i skolans lokaler. På Hässleholms tekniska gymnasium går 1:orna i skolan medan 2:or och 3:or går i skolan varannan dag och studerar på distans varannan dag. På Jacobsskolan får 2:or och 3:or till viss del distansundervisning, i de teoretiska ämnena. Skuggningar på gymnasieprogram skjuts fram. Dessa åtgärder gäller hela hösten 2020.


Modersmålsundervisning

Undervisningen ställs för att minska smittspridning. Läraren vistas bara på en skola och har distans- eller fjärrundervisning med sina övriga elever. Du som har modersmålsundervisning får information från din lärare. Detta gäller hela hösten 2020.


Kulturskolan

Undervisningen förläggs till Kulturskolans lokaler och den skolenhet där läraren har flest elever. Du som läser på Kulturskolan får information från din lärare. Detta gäller hela hösten 2020.

Frågor & svar

Vi avråder bestämt från att använda munskydd i syfte att inte smittas. Munskydd har bäst funktion när det bärs av personer som vill undvika att smitta andra.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som inte arbetar inom vården att hålla avstånd till andra människor, vara noga med att tvätta händerna och undvika att röra ögon, näsa och mun.

Coronapandemin påverkar inte omsorgsavgiften, så länge verksamheten inte stänger. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att alla barn som har förkylningssymptom ska sjukanmälas och stanna hemma.

Vi kommer att fira Lucia på våra förskolor och skolor men kommer inte att kunna genomföra arrangemanget med föräldrar och anhöriga som tittar och lyssnar i år.

Vi ska så långt som möjligt undvika samlingar med vårdnadshavare och andra besökare i våra lokaler. Föräldramöten och skolråd som ska genomföras måste ske i begränsade former och i rymliga lokaler. Utvecklingssamtal kan med fördel genomföras digitalt.

När det gäller elevbesök på blivande skolor eller utbyte mellan verksamheter som ska ta emot nya elever till hösten och avlämnande skolor, försök i första hand att skjuta på aktiviteterna till senare på terminen. Så länge verksamheterna i full gång införs inget förbud för dessa besök.


Om utbyte eller besök ändå ska genomföras, är skolorna instruerade att lägga så mycket som möjligt av utbytet utomhus och vid besök där man tittar på lokaler ska ske i små grupper.

Medarbetare, barn och elever sjukanmäler sig precis på samma sätt som tidigare. Medarbetare ska registrera sjukfrånvaro så snart som möjligt. All frånvaro sammanställs och följs noga under den pågående pandemin.

 

Vid sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare elevens frånvaro enligt gällande rutiner på respektive skola.

Du kan välja att skjuta på inskolningen till förskola och ändå behålla din plats. Prata med din förskola för att planera inskolningen.

Uppdaterad: 2020-12-02

Barn och elever i gymnasieskolan som bor i samma hushåll som någon med covid-19 ska stanna hemma och följa råden som man får från Region Skåne i samband med smittspårning.

Det finns i nuläget inget annat uppdrag än att vi ska försöka hålla igång verksamheten i förskola, F-9 och fritidshem som ”vanligt”. Vi följer utvecklingen noga och om det kommer beslut om begränsningar sker det först efter rekommendation av nationella myndigheter.

Barn, elever och medarbetare som har lindriga luftvägsinfektioner såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska tas på stort allvar, och barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Ett friskt barn ska gå till skolan, skolplikten gäller.

Folkhälsomyndighetens information om symptomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se svar: Avdrag på omsorgstaxan.

Riksdagen har beslutat att begränsa sammankomster till 50 personer. Det gäller inte skolan.


Det finns dock ett antal rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som skolan följer så långt som möjligt:

  • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.
  • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Barn och elever i Hässleholms kommun kan ta mat själva i matsalen men ska tänka på att hålla avstånd mellan sig i kön och vid matbordet.

Den som har lindriga förkylningsbesvär ska sjukanmäla sig. Personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

 

Den som har konstaterad Covid-19 ska följa sjukvårdens rekommendationer för karantän under tiden du smittar.

Utflykter

Bedömningen är att utflykter och studiebesök, mm från och med nu kan göras som dagsturer utanför närområdet, det vill säga även om det kräver någon form av transport. Både transporten och de aktiviteter som följer ska vara av sådan art att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas.


Längre studieresor, lägerskolor, etc

Bedömningen i nuläget är att resor med elevgrupper kan genomföras från och med höstterminsstarten, under förutsättning att det, när resan ska genomföras, inte förekommer omfattande smittspridning på den plats som ska besökas. Bedömningen kan också förändras utifrån att generella rekommendationer förändras.

Både transporten, boende och de aktiviteter som följer ska vara sådana att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor (Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB).


MSB har tagit fram en vägledning för vad en samhällsviktig verksamhet är.


Det är arbetsgivaren som bestämmer om ditt arbete bedöms som samhällsviktigt.


Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndigheten rekommenderar om att förskolor och skolor ska hållas öppna.

Alla barn som är symptomfria ska gå till skolan. Det finns inga restriktioner för barn som varit utomlands.

Sidan uppdaterades 2020-12-02