Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri

En del personer med funktionsnedsättning tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda personer som tillhör en riskgrupp är det viktigt att:

 • Stanna hemma vid symtom av sjukdom.
 • Hålla god handhygien, förutsättningar för detta finns på respektive boende.
 • Använda den enskildes egen ingång om sådan finns
 • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.


Vid eventuella frågor, kontakta enhetschefen för boendet.

Inom daglig verksamhet genomförs aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, undvika trängsel samt hålla en god handhygien.

Stöttecenter erbjuder bokade besök för högst tre besökare åt gången. Besöken varar 90 minuter och startar varje jämn timme. Det finns möjlighet för drop-in-besök om det inte är fullbokat.


Du kan ringa dit dygnet runt på 0451-26 70 12.

Träffpunkter och fritidsverksamhet håller öppet.

Vissa matbutiker har utökat sina öppettider till dig som tillhör en riskgrupp och några erbjuder hemleverans av matvaror. Vissa restauranger i kommunen erbjuder utkörning av mat.


Listan över vilka matbutiker och restauranger som kan hjälpa dig uppdateras löpande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Inom daglig verksamhet genomförs aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, undvika trängsel samt hålla en god handhygien.

De brukare som inte går till sin dagliga verksamhet på grund av symptom eller sjukdom kopplat till coronaviruset behåller sin habiliteringsersättning under frånvaron.

När det gäller transporterna till och från daglig verksamhet som Röke Buss och Vittsjö Taxi utför, har vi vidtagit åtgärder gällande avstånd mellan passagerare i dialog med respektive bolag.

 

När deltagare och handledare ska åka någonstans i respektive buss så får den enbart vara halvfull vilket innebär att varannan plats ska stå tom så att avstånd kan hållas i bussarna.

 

Åtgärderna innebär att man begränsar antal personer som åker samtidigt i bussarna.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittsprdning vid sjuk- och serviceresor.


Dessutom inför Serviceresor sjukresor för drive-in-provtagning. Det är så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.


Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstanke om covid-19 erbjuder Region Skåne provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom:

 • Äldreboende
 • Hemtjänsten
 • LSS-boende
 • Personlig assistans


Prioriteringen avser även privata utförare inom dessa verksamheter. Verksamhetschef och MAS kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är det viktigt att:

 • Stanna hemma vid symtom av sjukdom.
 • Hålla god handhygien, förutsättningar för detta finns på respektive boende.
 • Hålla avstånd
 • Använda den enskildes egen ingång om sådan finns
 • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.


Vid eventuella frågor, kontakta enhetschefen för boendet.

Om du som anhörig känner oro för för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till Hässleholms kommuns anhörigstöd på anhorigstod@hassleholm.se.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt. Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om Hässleholms anhörigstöd. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades