Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri

En del personer med funktionsnedsättning tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda personer som tillhör en riskgrup avråds från besök på boenden. Vid besök är det viktigt att:

 • Stanna alltid hemma vid symtom av sjukdom.
 • Hålla god handhygien, förutsättningar för detta finns på respektive boende.
 • Hålla avstånd om två meter. För att undvika trängsel bör inte fler än två personer besöka åt gången.
 • Använda den enskildes egen ingång om sådan finns
 • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.
 • Vid besöket meddelas personal. I samband med besöket kommer vi att skriva namn och telefonnummer på besökande för att vi ska kunna genomföra smittspårning vid ev. smitta.


Vid eventuella frågor, kontakta enhetschefen för boendet.

Inom daglig verksamhet genomförs aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, undvika trängsel samt hålla en god handhygien.

Från och med måndagen den 7 september öppnar träffpunkten Ljusglimten. Öppettiderna är måndag - fredag kl. 9-11 samt 13-15. För att erbjuda säkra träffar kommer max fyra besökare att kunna närvara samtidigt. Besökare bokar in sitt besök via telefon.

 

Besökare till Wemind bokar tid via telefon.


Dagverksamheten på Lyckåsa har fortsatt stängt sin verksamhet.

Vissa matbutiker har utökat sina öppettider till dig som tillhör en riskgrupp och några erbjuder hemleverans av matvaror. Vissa restauranger i kommunen erbjuder utkörning av mat.


Listan över vilka matbutiker och restauranger som kan hjälpa dig uppdateras löpande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar

Inom daglig verksamhet genomförs aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, undvika trängsel samt hålla en god handhygien.

De brukare som inte går till sin dagliga verksamhet på grund av symptom eller sjukdom kopplat till coronaviruset behåller sin habiliteringsersättning under frånvaron.

När det gäller transporterna till och från daglig verksamhet som Röke Buss och Vittsjö Taxi utför, har vi vidtagit åtgärder gällande avstånd mellan passagerare i dialog med respektive bolag.

 

När deltagare och handledare ska åka någonstans i respektive buss så får den enbart vara halvfull vilket innebär att varannan plats ska stå tom så att avstånd kan hållas i bussarna.

 

Åtgärderna innebär att man begränsar antal personer som åker samtidigt i bussarna.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittsprdning vid sjuk- och serviceresor. Dels inför Serviceresor ensamresor, vilket innebär att i mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 25 april, men kan komma att förlängas.

 

Dessutom inför Serviceresor sjukresor för drive-in-provtagning. Det är så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.

 

Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid misstanke om covid-19 erbjuder Region Skåne provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom:

 • Äldreboende
 • Hemtjänsten
 • LSS-boende
 • Personlig assistans


Prioriteringen avser även privata utförare inom dessa verksamheter. Verksamhetschef och MAS kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

Munskydd är en del av en skyddsutrustning och ska endast användas tillsammans med visir eller skyddsglasögon. Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har misstänkt eller känd smitta. Om en personal befinner sig i ett hem med en brukare med misstänkt eller känd smitta och inte är inom host- och nysavstånd behövs ingen skyddsutrustning. Man kan då till exempel laga mat eller städa utan skyddsutrustning, men det är viktigt att brukaren är utom host- och nysavstånd.

 

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

Medarbetare följer basala hygienrutiner i syfte att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. En del av basal hygien innebär också att man använder skyddshandskar och förkläde när man till exempel bäddar sängen. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skydd vid situationer där man befinner sig inom host- och nysavstånd från personen med misstänkt eller konstaterad smitta. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsrock, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.


Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

 

Skyddsutrustningen som vi har distribueras utifrån ett centralt lager för att alla ska få en säker tillgång och för att den ska hamna där den behövs bäst; utifrån varje situation och enhet.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda personer som tillhör en riskgrup avråds från besök på boenden. Vid besök är det viktigt att:

 • Stanna alltid hemma vid symtom av sjukdom.
 • Hålla god handhygien, förutsättningar för detta finns på respektive boende.
 • Hålla avstånd om två meter. För att undvika trängsel bör inte fler än två personer besöka åt gången.
 • Använda den enskildes egen ingång om sådan finns
 • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.
 • Vid besöket meddelas personal. I samband med besöket kommer vi att skriva namn och telefonnummer på besökande för att vi ska kunna genomföra smittspårning vid ev. smitta.

 

Vid eventuella frågor, kontakta enhetschefen för boendet.

För att tillgodose behovet av social kontakt kommer personalen i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.

Om du som anhörig känner oro för för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till Hässleholms kommuns anhörigstöd på anhorigstod@hassleholm.se.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt. Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer om Hässleholms anhörigstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Ida Forsberg

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.