Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom äldreomsorg

Äldre personer tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Hässleholms kommun har ett särskilt team inom både särskilt och ordinärt boende i beredskap som vid behov enbart arbetar mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet jobbar då helt separat från övrig personal och har en egen lokal att utgå från samt egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

Samtliga av de som har velat vaccineras på Hässleholms kommuns särskilda boenden samt hemsjukvård har fått vaccin. Detta gäller både boende och personal.

Du är välkommen att besöka våra äldreboenden igen. Det är dock viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och stanna hemma om du har symtom.


Rutiner för besök

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Följ hygienrutinerna på plats. Handsprit finns tillgängligt vid entrén.
 • Håll avstånd.
 • Besöken ska ske på den boendes rum eller utomhus.
 • Munskydd används i gemensamma utrymmen.
 • Entrén till boendet är låst även fortsättningsvis. När du kommer på besök ringer du på entrédörren så kommer personal och följer dig till din anhörige.
 • För de brukare som inte är vaccinerade erbjuds möjligheten att träffa sina anhöriga bakom plexiglas, men brukaren och anhöriga bestämmer själva hur de vill mötas.

Vänligen ta kontakt med enhetschefen för respektive boende om du har frågor.

Växelvården på Lyckåsa i Bjärnum är stängd för en tid framöver. De som har beviljats växelvård erbjuds istället andra insatser i hemmet under tiden.

Träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun har öppet. Vissa ändrade öppettider kan förekomma. Träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun. Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

Hässleholms kommun har under pandemin haft en korttidsenhet som gav vård och omsorg till personer med konstaterad covid-19. Dessutom har hemtjänsten haft ett specialiserat team för covid-19. Teamet gav vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

 

Tack vare korttidsenheten och det specialiserade teamet kan antalet medarbetare som ger vård och omsorg till personer med konstaterad covid-19 begränsas.

 

I takt med att smittspridningen har minskat har dessa team gått tillbaka till den vanliga vård- och omsorgsverksamheten. Hässleholms kommun följer utvecklingen av pandemin och kan vid behov ha både korttidsenheten och det specialiserade teamet på plats igen.

Personal som har minsta symtom på covid-19 ska stanna hemma från arbetet och provtas så snart som möjligt.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har en närstående på något av kommunens äldreboenden är välkommen dit. Vi ber dig som besöker oss att följa Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten och att bara besöka oss när du är frisk. Använd mnskydd i gemensamma utrymmen.

Om hemtjänsten befinner sig i en extrem situation som till exempel under pandemin finns en prioriteringsordning för vilka insatser som uförs till att börja med. Till prioriterade insatser räknas:

 • Livsnödvändiga medicinska insatser, dryck och föda,
 • hygien (här ingår toalettbesök, byte av inkontinensskydd),
 • inköp samt
 • städ och tvätt hos den som är smittad samt i boenden med gemensamhetsutrymme.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning vid sjuk- och serviceresor.


Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som anhörig känner oro för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till en anhörigkonsulent. 

Hässleholms anhörigstöd. Öppnas i nytt fönster.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en äldre närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt.

Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades