Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom äldreomsorg

Äldre personer tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Hässleholms kommun har ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart arbetar mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet jobbar helt separat från övrig personal och de har en egen lokal att utgå från och egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

Samtliga av de som har velat vaccineras på Hässleholms kommuns särskilda boenden har fått den första vaccindosen. Detta gäller både boende och personal. En del områden inom hemsjukvården har fått sin första vaccindos.

Tillgången på vaccin avgör hur snabbt vi kan erbjuda vaccination till våra brukare.

Den tidigare avrådan från besök gäller inte längre, och det går nu att besöka våra äldreboenden under lite mer vanliga former igen. Det är dock viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och stanna hemma om du har symtom, eftersom det finns boende som har valt att inte vaccinera sig.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kan den som är färdigvaccinerad mot covid-19 återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor. Det gäller från och med två veckor efter att man har fått den andra dosen vaccin.


Rutiner för besök

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Följ hygienrutinerna på plats. Handsprit finns tillgängligt vid entrén.
 • Håll avstånd.
 • Besöken ska ske på den boendes rum eller utomhus.
 • Entrén till boendet är låst även fortsättningsvis. När du kommer på besök ringer du på entrédörren så kommer personal och följer dig till din anhörige.
 • För de brukare som inte är vaccinerade erbjuds möjligheten att träffa sina anhöriga bakom plexiglas, men brukaren och anhöriga bestämmer själva hur de vill mötas.

Vänligen ta kontakt med enhetschefen för respektive boende om du har frågor.

Växelvården på Lyckåsa i Bjärnum är stängd för en tid framöver. De som har beviljats växelvård erbjuds istället andra insatser i hemmet under tiden.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda de äldre och mest sårbara är alla Hässleholms kommuns restauranger och matsalar stängda för besökare en tid. Under tiden hänvisar vi i första hand till andra restauranger och butiker för beställning, avhämtning eller leverans av måltider och varor. Vid behov av ytterligare vägledning kontakta biståndshandläggare via kommunens växel. Här finns restauranger och matsalar i Hässleholms kommun. Öppnas i nytt fönster.


För att minska risken för smittspridning av
coronaviruset kommer träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun att pausa sina aktiviteter och hålla stängt för en tid. Träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun. Öppnas i nytt fönster.

Vissa matbutiker har utökat sina öppettider till dig som tillhör en riskgrupp och några erbjuder hemleverans av matvaror. Vissa restauranger i kommunen erbjuder utkörning av mat.

 

Listan över vilka matbutiker och restauranger som kan hjälpa dig uppdateras löpande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

Hässleholms kommun har öppnat en ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19. Den nya enheten har inrättats på en avskild del av Högalid och rymma 12 platser. Lokalerna till den nya enheten har egen ingång och ingen, varken personal eller brukare, behöver passera några allmänna utrymmen på Högalid.


Syftet med enheten är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.


Dessutom har ett nytt specialiserat hemtjänstteam startat. Teamet, som utgår från den nya korttidsenheten, ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

Vid misstanke om covid-19 erbjuder Region Skåne provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom:

 • Äldreboende
 • Hemtjänsten
 • LSS-boende
 • Personlig assistans

 

Prioriteringen avser även privata utförare inom dessa verksamheter. Verksamhetschef och MAS kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har en närstående på något av våra äldreboenden, avråds fortsatt från att besöka din anhörig. Anledningen är att förhindra spridning av coronaviruset. Många av våra boende har valt att vaccinera sig, dock inte alla. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är vaccinerad fortsätter följa de allmänna råden, eftersom det finns begränsad kunskap om hur viruset smittar, trots vaccin. Det kan finnas en risk att smitta andra med covid-19, även om man själv inte får symtom. På grund av detta avråds du som anhörig från besök på våra äldreboenden.

 

Personalen hjälper dig och din närstående i möjligaste mån med att arrangera säkra besök och digitala möten, exempelvis via Messenger, för att ni ska kunna ha social kontakt.

 

Om du som anhörig har frågor kontaktar du enhetschefen på din närståendes äldreboende.

För att tillgodose behovet av social kontakt kommer personalen i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera säkra besök och digitala möten, exempelvis via Messenger.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.

Eftersom att situationen snabbt kan komma att förändras vill vi även berätta att vissa insatser kan behöva prioriteras om eller ställas in. Dessutom kan hemtjänstpersonal komma att bli sena till planerad insats.

Till prioriterade insatser räknas:

 • Livsnödvändiga medicinska insatser, dryck och föda,
 • hygien (här ingår toalettbesök, byte av inkontinensskydd),
 • inköp samt
 • städ och tvätt hos den som är smittad samt i boenden med gemensamhetsutrymme.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning vid sjuk- och serviceresor. Dels inför Serviceresor ensamresor, vilket innebär att i mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen.


Dessutom inför Serviceresor sjukresor för drive-in-provtagning. Det är så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.


Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som anhörig kan du se till att din närstående har mat och andra förnödenheter, såsom apoteksvaror, hemma. Du kan till exempel handla mat online eller se till så att din närstående få matleverans hemkörd.


Ta del av vilka butiker och restauranger som erbjuder hemleverans och utkörning av mat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan även hjälpa din närstående med att skaffa Bank-ID om hen inte redan har det (för att kunna använda sig av olika onlinetjänster, beställa hem mat eller läkemedel, vårdkontakter genom Mina sidor eller förlänga recept, behövs oftast ett Bank-ID).

Om du som anhörig känner oro för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till Hässleholms kommuns anhörigstöd på anhorigstod@hassleholm.se.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en äldre närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt.

Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om Hässleholms anhörigstöd. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades