Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom äldreomsorg

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Äldre personer tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Hässleholms kommun har ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart arbetar mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet jobbar helt separat från övrig personal och de har en egen lokal att utgå från och egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt 15 vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

Regeringen införde nationellt besöksförbud på äldreboenden från och med den 1 april. Detta har förlängts till den 31 augusti. Det har därför varit förbjudet från den 1 april att besöka Hässleholms kommuns äldreboenden. Detta för att skydda de äldre som är i riskgruppen och är som mest känsliga för infektioner. Vi vill på detta sätt bidra till att minska risken för smittspridning hos äldre.


Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.


Undantag

Socialstyrelsen har uppdaterat de allmänna råden om länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterundantag från besöksförbudet på äldreboendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök.


Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. En bedömning av om ett besök är möjligt görs av den verksamhetsansvarige för att säkerställa att det kan genomföras på ett säkert sätt.


Det finns omständigheter som kan motivera undantag från besöksförbudet:

 • Behov av besök i samband med vård i livets slutskede,
 • Behov av besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede samt
 • Vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.


Socialstyrelsen har även beslutat att förekomst av antikroppar hos en för covid-19 symtomfri besökare kan motivera undantag från besöksförbudet. För att kunna motivera ett sådant undantag bör antikroppstestet inte vara äldre än sex månader och ha genomförts i enlighet med rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Möten med hjälp av plexiglas

Om den verksamhetsansvarige medger undantag till försöksförbudet erbjuds besök med hjälp av en plexiglasförsedd skiljevägg. Anhöriga planerar besöken tillsammans med enhetschefen för respektive boende. Alla besök måste bokas på förhand och de gäller endast för kommunens äldreboenden, inte korttidsboendena Lyckåsa och Linnégläntan.


Boka ett besök:

 • Ta kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet för att boka in en tid för ett besök.
 • Enhetschef eller samordnare går igenom utformningen och förutsättningarna för besöket med dig och din närstående.
 • Du får inte uppvisa några sjukdomssymptom vid besöket.
 • Vid behov medverkar personal vid besöken. Personal har även rätt att avbryta besöket om restriktionerna inte följs, eller efter utsatt tid.

Från och med 1 juni stänger växelvården på Lyckåsa i Bjärnum för en tid framöver. De som har beviljats växelvård erbjuds istället andra insatser i hemmet under tiden.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda de äldre och mest sårbara kommer alla Hässleholms kommuns restauranger och matsalar att stängas för besökare en tid. Under tiden hänvisar vi i första hand till andra restauranger och butiker för beställning, avhämtning eller leverans av måltider och varor. Vid behov av ytterligare vägledning kontakta biståndshandläggare via kommunens växel. Här finns restauranger och matsalar i Hässleholms kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För att minska risken för smittspridning av
coronaviruset kommer träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun att pausa sina aktiviteter och hålla stängt för en tid. Träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa matbutiker har utökat sina öppettider till dig som tillhör en riskgrupp och några erbjuder hemleverans av matvaror. Vissa restauranger i kommunen erbjuder utkörning av mat.

 

Listan över vilka matbutiker och restauranger som kan hjälpa dig uppdateras löpande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

Hässleholms kommun ska öppna en ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19. Den nya enheten kommer att inrättas på en avskild del av Högalid och rymma 12 platser. Lokalerna till den nya enheten har egen ingång och ingen, varken personal eller brukare, behöver passera några allmänna utrymmen på Högalid.

 

Syftet med enheten är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.

 

Dessutom startar ett nytt specialiserat hemtjänstteam. Teamet, som utgår från den nya korttidsenheten, kommer att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

Vid misstanke om covid-19 erbjuder Region Skåne provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom:

 • Äldreboende
 • Hemtjänsten
 • LSS-boende
 • Personlig assistans

 

Prioriteringen avser även privata utförare inom dessa verksamheter. Verksamhetschef och MAS kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Munskydd är en del av en skyddsutrustning och ska endast användas tillsammans med visir eller skyddsglasögon. Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har misstänkt eller känd smitta. Om en personal befinner sig i ett hem med en brukare med misstänkt eller känd smitta och inte är inom host- och nysavstånd behövs ingen skyddsutrustning. Man kan då till exempel laga mat eller städa utan skyddsutrustning, men det är viktigt att brukaren är utom host- och nysavstånd.

 

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

Medarbetare följer basala hygienrutiner i syfte att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. En del av basal hygien innebär också att man använder skyddshandskar och förkläde när man till exempel bäddar sängen. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skydd vid situationer där man befinner sig inom host- och nysavstånd från personen med misstänkt eller konstaterad smitta. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsrock, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.


Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

 

Skyddsutrustningen som vi har distribueras utifrån ett centralt lager för att alla ska få en säker tillgång och för att den ska hamna där den behövs bäst; utifrån varje situation och enhet.

Regeringen införde nationellt besöksförbud på äldreboenden från och med den 1 april. Detta har förlängts till den 31 augusti. Det har därför varit förbjudet från den 1 april att besöka Hässleholms kommuns äldreboenden. Detta för att skydda de äldre som är i riskgruppen och är som mest känsliga för infektioner. Vi vill på detta sätt bidra till att minska risken för smittspridning hos äldre.

 

Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.

 

Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.

 

Undantag

Socialstyrelsen har uppdaterat de allmänna råden om länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterundantag från besöksförbudet på äldreboendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök.

 

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. En bedömning av om ett besök är möjligt görs av den verksamhetsansvarige för att säkerställa att det kan genomföras på ett säkert sätt.

 

Hässleholms kommuns äldreboenden tar i första hand emot besök utomhus och besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. Det finns omständigheter som kan motivera undantag från besöksförbudet:

 • Behov av besök i samband med vård i livets slutskede,
 • Behov av besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede samt
 • Vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

 

Socialstyrelsen har även beslutat att förekomst av antikroppar hos en för covid-19 symtomfri besökare kan motivera undantag från besöksförbudet. För att kunna motivera ett sådant undantag bör antikroppstestet inte vara äldre än sex månader och ha genomförts i enlighet med rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Möten utomhus med plexiglas

Från och med den 22 juni får anhöriga besöka sin närstående som bor på något av Hässleholms kommuns äldreboenden. Besöken sker med hjälp av en plexiglasförsedd skiljevägg med sittplatser på vardera sida och besöken genomförs utomhus. Anhöriga planerar besöken tillsammans med enhetschefen för respektive boende. Alla besök måste bokas på förhand och de gäller endast för kommunens äldreboenden, inte korttidsboendena Lyckåsa och Linnégläntan.

 

Boka ett besök:

 • Ta kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet för att boka in en tid för ett utomhusbesök.
 • Enhetschef eller samordnare går igenom utformningen och förutsättningarna för utomhusbesöket med dig och din närstående.
 • Du får inte uppvisa några sjukdomssymptom vid besöket.
 • Vid behov medverkar personal vid utomhusbesöken. Personal har även rätt att avbryta besöket om restriktionerna inte följs, eller efter utsatt tid.

För att tillgodose behovet av social kontakt kommer personalen i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.

Eftersom att situationen snabbt kan komma att förändras vill vi även berätta att vissa insatser

kan behöva prioriteras om eller ställas in. Dessutom kan hemtjänstpersonal komma att bli sena till planerad insats.

Till prioriterade insatser räknas:

 • Livsnödvändiga medicinska insatser, dryck och föda,
 • hygien (här ingår toalettbesök, byte av inkontinensskydd),
 • inköp samt
 • städ och tvätt hos den som är smittad samt i boenden med gemensamhetsutrymme.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittsprdning vid sjuk- och serviceresor. Dels inför Serviceresor ensamresor, vilket innebär att i mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 25 april, men kan komma att förlängas.

 

Dessutom inför Serviceresor sjukresor för drive-in-provtagning. Det är så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.

 

Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som anhörig kan du se till att din närstående har mat och andra förnödenheter, såsom apoteksvaror, hemma (du kan t.ex. handla mat online eller se till så att din närstående få matleverans hemkörd.


Ta del av vilka butiker och restauranger som erbjuder hemleverans och utkörning av mat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du kan även hjälpa din närstående med att skaffa Bank-ID om hen inte redan har det (för att kunna
använda sig av olika onlinetjänster, beställa hem mat eller läkemedel, vårdkontakter
genom Mina sidor eller förlänga recept, behövs oftast ett Bank-ID).

Om du som anhörig känner oro för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till Hässleholms kommuns anhörigstöd på anhorigstod@hassleholm.se.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en äldre närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt. Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer om Hässleholms anhörigstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-09-14