Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Åtgärder inom äldreomsorg

Äldre personer tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och smittskydd Skåne.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Hässleholms kommun har ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart arbetar mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet jobbar helt separat från övrig personal och de har en egen lokal att utgå från och egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

För att förhindra ytterligare smittspridning av covid-19 avråder omsorgsförvaltningen starkt från att besöka Hässleholms kommuns äldreboenden. Avrådan gäller från och med den 30 november och tillsvidare.


Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du enhetschefen för det aktuella boendet.

Växelvården på Lyckåsa i Bjärnum är stängd för en tid framöver. De som har beviljats växelvård erbjuds istället andra insatser i hemmet under tiden.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda de äldre och mest sårbara kommer alla Hässleholms kommuns restauranger och matsalar att stängas för besökare en tid. Under tiden hänvisar vi i första hand till andra restauranger och butiker för beställning, avhämtning eller leverans av måltider och varor. Vid behov av ytterligare vägledning kontakta biståndshandläggare via kommunens växel. Här finns restauranger och matsalar i Hässleholms kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För att minska risken för smittspridning av
coronaviruset kommer träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun att pausa sina aktiviteter och hålla stängt för en tid. Träffpunkter och väntjänster i Hässleholms kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa matbutiker har utökat sina öppettider till dig som tillhör en riskgrupp och några erbjuder hemleverans av matvaror. Vissa restauranger i kommunen erbjuder utkörning av mat.

 

Listan över vilka matbutiker och restauranger som kan hjälpa dig uppdateras löpande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar

På grund av patientsekretessen kan Hässleholms kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade.

Hässleholms kommun har öppnat en ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19. Den nya enheten har inrättats på en avskild del av Högalid och rymma 12 platser. Lokalerna till den nya enheten har egen ingång och ingen, varken personal eller brukare, behöver passera några allmänna utrymmen på Högalid.


Syftet med enheten är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.


Dessutom har ett nytt specialiserat hemtjänstteam startat. Teamet, som utgår från den nya korttidsenheten, ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

Vid misstanke om covid-19 erbjuder Region Skåne provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter är personal med vård- och omsorgsnära arbete inom:

  • Äldreboende
  • Hemtjänsten
  • LSS-boende
  • Personlig assistans

 

Prioriteringen avser även privata utförare inom dessa verksamheter. Verksamhetschef och MAS kan besluta om lokala prioriteringar utifrån brist på personal inom andra kritiska verksamheter.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Läs fler frågor och svar om provtagning hos Region Skåne.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Skåne kompletteras basala hygienrutiner med munskydd vid all ansiktsnära vård.

Medarbetare följer basala hygienrutiner i syfte att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. En del av basal hygien innebär också att man använder skyddshandskar och förkläde när man till exempel bäddar sängen. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skydd vid situationer där man befinner sig inom host- och nysavstånd från personen med misstänkt eller konstaterad smitta. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsrock, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.


Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symptomfria.

 

Skyddsutrustningen som vi har distribueras utifrån ett centralt lager för att alla ska få en säker tillgång och för att den ska hamna där den behövs bäst; utifrån varje situation och enhet.

För att förhindra ytterligare smittspridning av covid-19 avråder omsorgsförvaltningen starkt från att besöka Hässleholms kommuns äldreboenden. Avrådan gäller från och med den 30 november och tillsvidare.


Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.

 

Om du som anhörig har frågor kontaktar du enhetschefen för det aktuella boendet.

För att tillgodose behovet av social kontakt kommer personalen i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Messenger.


Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.

Eftersom att situationen snabbt kan komma att förändras vill vi även berätta att vissa insatser kan behöva prioriteras om eller ställas in. Dessutom kan hemtjänstpersonal komma att bli sena till planerad insats.

Till prioriterade insatser räknas:

  • Livsnödvändiga medicinska insatser, dryck och föda,
  • hygien (här ingår toalettbesök, byte av inkontinensskydd),
  • inköp samt
  • städ och tvätt hos den som är smittad samt i boenden med gemensamhetsutrymme.

Skånetrafiken vidtar åtgärder för att minska risken för smittsprdning vid sjuk- och serviceresor. Dels inför Serviceresor ensamresor, vilket innebär att i mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 25 april, men kan komma att förlängas.

 

Dessutom inför Serviceresor sjukresor för drive-in-provtagning. Det är så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.

 

Läs mer om åtgärderna på Skåentrafikens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som anhörig kan du se till att din närstående har mat och andra förnödenheter, såsom apoteksvaror, hemma (du kan t.ex. handla mat online eller se till så att din närstående få matleverans hemkörd.


Ta del av vilka butiker och restauranger som erbjuder hemleverans och utkörning av mat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du kan även hjälpa din närstående med att skaffa Bank-ID om hen inte redan har det (för att kunna
använda sig av olika onlinetjänster, beställa hem mat eller läkemedel, vårdkontakter
genom Mina sidor eller förlänga recept, behövs oftast ett Bank-ID).

Om du som anhörig känner oro för din närstående och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du vända dig till Hässleholms kommuns anhörigstöd på anhorigstod@hassleholm.se.


Hässleholms kommun erbjuder även ett digitalt anhörigstöd med information, råd och stöd för dig som stöttar en äldre närstående. Tjänsten heter "En Bra Plats" och är kostnadsfri samt öppen dygnet runt. Med ditt personnummer kan du skapa ett inlogg till tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer om Hässleholms anhörigstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-11-30