Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Aktuellt om covid-19

Uppdaterad .

Hässleholms kommun följer läget med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi anpassar våra verksamheter efter de råd och rekommendationer som är aktuella.


Så påverkas våra verksamheter

Äldreomsorgen

Äldre personer tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och smittskydd Skåne.


Du som är helt symtomfri kan besöka dina nära som bor på våra särskilda boenden för äldre. Håll avstånd och var noga med handhygienen. Vi har handsprit utplacerat. Stanna hemma vid minsta symtom.


Som en extra försiktighetsåtgärd har våra medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna munskydd vid all brukarnära omvårdnad. Om brukare har symtom används full skyddsutrustning, likaså där det har konstaterats att någon brukare är smittad.


Aktuellt smittläge i vård- och omsorgsverksamheterna


Skola och förskola

Barn och elever ska stanna hemma från förskolan och skolan vid sjukdom och symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta.


Barn och elever kan gå till förskolan och skolan när de är friska och har ett gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.


Syftet med att stanna hemma när man känner sig sjuk med symtom på covid-19 är att inte riskera att smitta andra.

Sidan uppdaterades