Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Information om skolbiljetter för gymnasieelever

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Information om skolbiljetter för gymnasieelever

Skånetrafiken har infört ett nytt system för skolbiljetter (f d reskort/gymnasiekort) från och med augusti 2019. Skolbiljetten skickar hem till elevens folkbokförda adress.

Vi skickar beställningar till Skånetrafiken efter hand som vi får besked från antagningskansliet om att en elev har blivit antagen till en gymnasieutbildning.


Om du har bytt program under augusti, så kan det innebära att skolbiljetten skickas hem först i vecka 34.


Du bör redan ha fått skolbiljetten hemskickad, om du

- ska börja i årskurs 2 eller 3 på ett nationellt program.

- ska börja i årskurs 1 på ett nationellt program i annan kommun än Hässleholm.

- ska börja på introduktionsprogrammet programinriktat val (IMV/IMPRO) i annan kommun än Hässleholm.


Om du ska börja i årskurs 1 på HTS eller Jacobsskolan, så skickas skolbiljetten hem till dig. Den kommer troligen inte förrän i början av vecka 34.


Om du ska börja på IM Jacobsskolan, så får du skolbiljetten på skolan första skoldagen.


Om du ska börja på något av introduktionsprogrammen individuellt alternativ (IMA/IMIND), språkintroduktion (IMS/IMSPR) eller yrkesintroduktion (IMY/IMYRK) på en gymnasieskola utanför Hässleholms kommun, så krävs ett avtal med Hässleholms kommun. Det kan innebära att du får skolbiljetten i början av vecka 34.


De första fem skoldagarna får du åka gratis utan skolbiljett.


För att få en skolbiljett krävs att samtliga tre villkor är uppfyllda:

· Du är folkbokförd i Hässleholms kommun.

- Du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.

- Dina dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och din gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Pernilla Bengtsson, 0451 26 65 51.