Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 25 juni 2018, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Inlämnade motioner
  2. Framtidsplan för Hässleholms stad - Fördjupning av kommuntäckande översiktsplan (FÖP)
  3. Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
  4. Motion om Magnarpskolonin
  5. Ändring av förbundsordning för Sydarkivera
  6. Motion om våldsbejakande extremism i kommunens skolor

Protokoll

 

 1. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 11 juni 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 13 juli 2018

 2. Miljönämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 juni 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 11 juli 2018

 3. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 19 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 11 juli 2018

 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 13 juli 2018

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 juni 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 20 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 13 juli 2018

 6. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 19 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 13 juli 2018

 7. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 maj 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 juni 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 9 juli 2018

 8. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 6 juli 2018

 9. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 juni 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 juli 2018

  OmsorgsnämPDF (pdf, 5 MB)ndens protokoll

 10. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 7 juni 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 5 juli 2018


 11. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 12 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 juli 2018

 12. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 juni 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 8 juni2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 8 maj 2018

  Överklagas senast: Fredgen den 29 juni 2018

 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 30 maj 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 31 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 1 juni 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 25 juni 2018

 14. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 28 maj 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 31 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 22 juni 2018

 15. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 23 maj 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 31 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 22 juni 2018

 16. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 22 maj 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 28 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 29 maj 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 juni 2018

 17. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 maj 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 18 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 18. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 maj 2018


 19. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 20. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

 21. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 22. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelsedelgivning - Naturresarvatet Brantaberg-Oreberget

  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-11

  Datum då anslaget tidigast får tas ned: 2018-08-17

  Länk till kungörelsenPDF (pdf, 810.5 kB)

 2. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.