Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 27 augusti 2018, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus


  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag med förslag på en central fordonsenhet
  6. Förvärv av Drevet 4 för verksamhetslokaler avseende Hässleholm Miljö AB
  7. Förslag till ny prislista gällande avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark
  8. Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsförvaltningen avseende teknikcollegesamordnare
  9. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för samordningsförbundet Skåne Nordost
  10. Motion gällande flexiblare anställningsformer - en attraktivare arbetsgivare
  11. Motion om försöksperiod av arbetstidsförkortning på socialförvaltningen
  12. Motion om gode män i Hässleholms kommun
  13. Motion - Förbättra företagsklimatet i kommunen
  14. Motion om att införa tjänsten "skattekollen"

   

Protokoll

 

 1. Omsorgsnämndens Arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 augusti 2018

  Justeringsdatum: fredagen den 17 augusti  2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 20 augusti 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 september 2018

  Länk till instansens protokoll

 2. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 augusti 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 augusti 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 5 september 2018

 3. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Justeringsdatum:  Tisdagen den 14 augusti 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 augusti 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 5 september 2018

 4. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 14 augusti  2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 4 september 2018

 5. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 augusti 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 augusti 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 4 september 2018

 6. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen 9 augusti 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen 9 augusti 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen 9 augusti 2018

  Överklagas senast: Torsdagen 30 augusti 2018

 7. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen 31 juli 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen 2 augusti 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen 2 augusti 2018

  Överklagas senast: Torsdagen 23 augusti

 8. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag:Onsdagen den 27 juni 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 29 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 juli 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 20 juli 2018

 9. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen 19 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 21 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 juni 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 juli 2018

 10. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 maj 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 18 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 11. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 maj 2018


 12. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 13. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

 14. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 15. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.