Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 22 oktober 2018, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2018-09-09
  2. Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden oktober 2018 – oktober 2022
  3. Val av valberedning, ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för tiden oktober 2018 – oktober 2022
  4. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  5. Val av kommunstyrelse, ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för tiden oktober 2018 – oktober 2022 

   

Protokoll

 

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 18 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 19 oktober 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 12 november 2018

 2. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 16 oktober 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 16 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 17 oktober 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 november 2018

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 177-178

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 17 oktober 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 17 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 17 oktober 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 november 2018

 4. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 oktober 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 november 2018

 5. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 12 oktober 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 2 november 2018

 6. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 10 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 november 2018

 7. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 3 oktober 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 10 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 1 november 2018

 8. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 2 oktober 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 8 oktober2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 31 oktober 2018

 9. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Fredagen den 28 september 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 4 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 5 oktober 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 26 oktober 2018

  Protokollet förvaras på Stadshuset i Hässleholm

 10. Kulturnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 september 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 4 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 5 oktober 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 29 oktober 2018

 11. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 september 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 2 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 2 oktober 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 24 oktober 2018

 12. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 24 september 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 1 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 1 oktober 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 oktober 2018

 13. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 september 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 27 september 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 september 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 19 oktober 2018

 14. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 september 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 25 september 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 26 september 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 19 oktober 2018

 15. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 september 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 25 september 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 26 september 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 19 oktober 2018

 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 19 september 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 25 september 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 26 september 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 17 oktober 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.