Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 december 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 11 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 12 december 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 2 januari 2019

 2. Fritidsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 december 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 6 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 6 december 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 december 2018

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 november 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 december 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 28 december 2018

 4. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 december 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 december 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 december 2018

 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 december 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 5 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 december 2018

 6. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 26 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 december 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 28 december 2018

 7. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 december 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 december 2018

 8. Tekniska nämndens protokoll

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 december 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 december 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 december 2018

 9. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 29 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 30 november 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 21 december 2018

 10. Valberedningen

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 29 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 30 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 december 2018

 11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 22 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 29 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 29 november 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 21 december 2018

 12. Valberedningen

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 29 november

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 29 november

  Överklagas senast: Torsdagen den 20 december 2018

 13. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 22 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 26 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 18 december 2018

 14. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 22 november

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 26 november

  Överklagas senast: Måndagen den 24 december 2018

 15. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 22 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 22 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 november 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 17 december 2018

 16. Fritidsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 november 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 november 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 14 december 2018

 17. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Måndagen den 19 november 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 november 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 december 2018

 18. Miljönämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 20 november 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 21 november 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 december 2018

 19. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 20 november 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 november 2018

  Datum för tillkännagivandet:  Onsdagen den 21 november 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 december 2018

 20. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 november 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 20 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 20 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 december 2018

 21. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 november 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 16 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 20 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 december 2018

 22. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 20 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 december 2018

 23. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 november 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 15 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 november  2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 december 2018


 24. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Fredragen den 16 november 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 16 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 16 november 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 7 december 2018

 25. Fritidsnämnden extramöte

  Sammanträdesdag: Måndagen den 12 november 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 november 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 5  december 2018

 26. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 oktober 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 november 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 november 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 27 november 2018

 27. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 oktober 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 10 oktober 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 11 oktober 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 november 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 2. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.