Jag skulle vilja engagera mig frivilligt för de asylsökande i kommunen, vart kan jag vända mig?

Det finns många olika föreningar som är aktiva för asylsökande i Hässleholms kommun. Röda Korset Hässleholm är en av dem. Du kan hitta mer information om dem på deras hemsida: http://kommun.redcross.se/hassleholm/länk till annan webbplats. Röda Korset tillsammans med kommunens flyktingsamordnare arrangerar nätverksträffar för frivilligt aktiva för asylsökande i kommunen varannan månad. Du kan också komma till en av dem för att träffa de olika föreningarna. Håll utkik på kommunens hemsida där information om träffarna publiceras.