Jag vill engagera mig för de asylsökande i kommunen, vart kan jag vända mig?

Det finns många föreningar som är aktiva för asylsökande i Hässleholms kommun. Röda Korset Hässleholm är en av dem. Du hittar mer information om verksamheten på deras hemsida.