Jag har hört att det ska öppna ett boende för ensamkommande ska öppna nära mig. När kommer vi grannar ges information om detta?

Kommunen brukar informera grannar när ett boende har öppnats och bjuda in dem för att träffa personalen och ungdomarna.