Jag har hört att det ska öppna ett asylboende nära mig. När kommer vi grannar ges information om detta?

Det är Migrationsverket som är ansvarigt för asylboenden. De informerar inte allmänheten innan ett asylboende ska öppnas. Sedan 2015 är adresserna till asylboenden sekretessbelagda på grund av tidigare attentat mot asylboenden.