Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

 

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Några skyddsåtgärder om du är utsatt för våld

  • Ingen giltig användare vald.

Är det akut, ring 112!

Mobiltelefon

Byt abonnemang/skaffa nytt telefonnummer och använd helst inte smartphone som kan spåras via GPS-funktion.

Skyddat boende

I en akut situation kan du få hjälp till skyddat boende på till exempel en kvinnojour, för att undvika våld och hot.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt.

Om du vill att vi skall kontakta någon annan angående din situation, ska du ge samtycke; det kan du ta tillbaka när du vill.


Sekretessen kan brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till fängelsestraff på mer än 1 år. Det framgår av 10 kap. 23 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontaktförbud

Kvinnor utsatta för våld i nära relation kan ansöka om kontaktförbud hos polis och åklagare.

För att kunna ansöka krävs att en polisanmälan gjorts. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt ta kontakt med, eller följa efter den person som fått ett beslut om skydd.

Detta betyder att förövaren inte får söka upp kvinnan som ska skyddas. Förövaren får inte ringa, skicka e-post eller brev, faxa, skicka sms och får inte heller söka kontakt genom en annan person, till exempel genom att be en släkting att ringa åt sig. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år.


Det är viktigt att kvinnan inte tar kontakt med förövaren eftersom kontaktförbudet då kan hävas.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är normalt offentliga.

I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Ansökan om sekretessmarkering/spärrmarkering görs på särskild blankett hos Skatteverket där man är folkbokförd.

Polisanmälan eller intyg från socialtjänsten bifogas ansökan.

Kvarskrivning

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret.

Istället anges som postadress adressen till Skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om kvarskrivning ska vara skriftlig och bör föregås av en polisutredning angående hotbilden.

 

Sidan uppdaterades 2020-10-19