Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

 

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Till dig som blir hotad, slagen eller kontrollerad

 • Ingen giltig användare vald.

Har du blivit misshandlad, våldtagen eller trakasserad?

Eller känner du dig på något annat sätt utnyttjad eller förnedrad?

Har du blivit bortgift mot din vilja eller hotad bli det?

Om du utsätts för våld kan det vara svårt att sätta ord på dina upplevelser. Det kan bero på flera olika saker; kanske försöker du hålla ifrån dig känslor av sorg, rädsla och smärta. Kanske tror du att våldet är något som ingår, eller som du förtjänar. Kanske har våldet blivit normaliserat. Kanske är du rädd för konsekvenserna av att sätta ord på våldet.


Det är aldrig för sent att bryta negativa mönster eller, om det behövs, ta sig ur ett destruktivt förhållande!

 

Det finns olika former av våld och förtryck

 • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.
 • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.
 • Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människo-värde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.
 • Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Sexuella övergrepp

Har du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt, har du blivit utsatt för ett brott. Därför är det viktigt att säkra spår.

 

Kontakta polis eller läkare så fort som möjligt utan att duscha eller byta kläder. Det kan annars bli svårt att säkra DNA, vilket kan vara avgörande för att den som är skyldig ska kunna fällas för brottet.

Hos Familjefridsteamet kan du få:

 • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare.
 • Samtalsterapi till dig som är utsatt för våld vid behov av längre samtalskontakt
 • Skyddat boende i en akut situation om du som är våldsutsatt behöver fly från våld och hot
 • Riskbedömning och säkerhetsplanering för att du skall känna dig trygg
 • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter
 • Praktisk hjälp, t ex ansöka om skyddade personupp-gifter med mera
 • Hjälpen vi ger anpassas till det du behöver hjälp med.

Kan du inte lämna din relation på grund av ditt/dina husdjur, finns möjligheter få hjälp av VOOV (Veterinär omtanke om våldsutsatt). Kontakt med VOOV ges av familjefridsteamet.

Sidan uppdaterades 2020-10-19