Räddningstjänsten


Postadress                                              

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Fakturaadress

Hässleholms kommun

Fakturor refnr HLM82

Box 140

281 22 Hässleholm


Räddningschef

Emma Nordwall

Telefon: 0451-26 80 21

Räddningstjänst

Det ska vara tryggt och säkert för dig som bor eller vistas i Hässleholms kommun. Räddningstjänsten finns till för dig dygnet runt alla dagar på året.

Tryggt för dig

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. En stor del av räddningstjänstens arbete består av att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning.


Räddningstjänsten rycker ut vid bränder, drunkningsolyckor och trafikolyckor. De agerar vid stormskador, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. Eftersom Hässleholms kommun är Skånes största kommun till landarealen, samarbetar räddningstjänsten med alla grannkommuner för att hälpen ska kunna nå dig så fort som möjligt.


Din säkerhet

För att räddningstjänsten ska kunna arbeta på ett så bra sätt som möjligt behöver de din hjälp genom att du tänker på din egen säkerhet. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete kan du minska risken att drabbas av en olycka. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du råd till dig som privatperson.

MSB:s råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänsten arbetar olycksförebyggande för att minska antalet olyckor. Exempel på detta är informationsinsatser, utbildningar, samhällsplanering, tillsyn av brandskydd samt tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.


Brandstationer

Det finns totalt nio brandstationer på olika platser i Hässleholms kommun. Huvudstationen ligger i centrala Hässleholm.

Brandstationer i Hässleholms kommun


Sidan uppdaterades