Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Kristeam och krishantering

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.
Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har beredskap för egna insatser vid större olyckor, och hjälper till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Ledningsgruppen för POSOM:

  • Kallas in av kommunens krisledningsnämnd, krisledningsstab, socialchefen eller räddningsledaren vid räddningstjänsten
  • Träder i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade.
  • Ordnar samlingsplatser, mat, transporter med mera för drabbade och anhöriga.
  • Hjälper till med information till anhöriga och vid kontakter med massmedia.
  • Kallar in ytterligare resurser från olika organisationer vid behov.
  • Tar hänsyn till tystnadsplikt vid insatserna.


Önskar du mer information är du välkommen att kontakta vårt Kontaktcenter: 0451-267000.


Sidan uppdaterades