Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Drogförebyggande arbete

Hässleholms kommuns drogförebyggande arbete följer regeringens nationella alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDT). Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vill du sluta använda alkohol och droger?

För att få stöd och hjälp i alkohol och/eller narkotikamissbruk i Hässleholms kommun kan både du som ungdom och vuxen vända dig till Maria Skåne Nordost, Mottagningsenheten på Socialförvaltningen eller Individ- och familjesupporten. Kommunens kontaktcenter kan hjälpa dig vidare 0451-26 70 00.


Föräldrars roll i det förebyggande arbetet

När det gäller tonåringar och alkohol/droger är föräldrars inställning ett av de absolut viktigaste verktygen i det förebyggande arbetet. Det är viktigt att du som vuxen pratar med din tonåring om alkohol och droger. Som förälder kan du verkligen göra skillnad. Tro inget annat. Du kan visa att du bryr dig om ditt barn, lyssna och var tydlig med vad du tycker om saker och ting.


Tips till dig som förälder


  • En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt
  • Sätt gränser och hjälp tonåringen att själv säga nej till tobak, alkohol, narkotika och dopning
  • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut tobak och alkohol
  • Det är inte ovanligt att äldre syskon eller deras kompisar köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma!
  • Var tydlig med att du inte tillåter användning av någon form av droger och varför
  • Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn vars föräldrar har en mer restriktiv hållning
  • Var gärna vaken när ditt barn kommer hem för att visa att du finns där
  • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det
  • Håll kontakt med andra föräldrar - du är inte ensam


Stöd till dig som förälder

Känner du att du behöver stöd och råd i ditt föräldraskap kopplat till ungdomar och alkohol och/eller droger? Ta kontakt med Maria Skåne Nordost eller Individ- och familjesupporten som även jobbar med föräldrar och anhöriga.

Kommunens övergripande drogförebyggande arbete


Alkohol

I Hässleholms kommun är den övergripande målsättningen att ingen under 18 år ska dricka alkohol. Kommunen arbetar dessutom för att förebygga risk- och missbruk av alkohol samt att begränsa berusningsdrickandet. Vi anordnar vid flera tillfällen kampanjer som syftar till att öka medvetenheten kring tonåringar och alkohol. Kommande datum annonseras här och på Förebyggandecentrums facebooksida. De flesta som dricker mycket under tonåren minskar sin konsumtion när de blir äldre. Men studier visar att risken att som vuxen få problem med alkohol är större om man börjar dricka tidigt och dricker mycket i tonåren. I Hässleholms kommun arbetar vi för att minska berusningsdrickandet vid särskilda event genom bland annat kampanjen Varannan vatten.

 

Narkotika

I Hässleholms kommun arbetar vi för att förebygga användning av narkotika och narkotikamissbruk samt att så tidigt som möjligt kunna sätta in stöd. När det gäller narkotika är cannabis det i särklass vanligast förekommande preparatet bland ungdomar. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta ungdomar inte har testat narkotika men att attityderna till cannabis blir allt mer liberala. Många myter sprids om att det är ofarligt, men konsekvenserna talas det inte lika mycket om.

 

Dopning

Hässleholms kommun är medlem i dopningsnätverket PRODIS och går under det lokala namnet 100% ren hårdräning Hässleholms kommun. Arbetsmetoden syftar till att förebygga användning av dopningspreparat genom ett samarbete mellan kommunen, Polisen och lokala träningsanläggningar. Är din träningsanläggning diplomerad i metoden 100% ren hårdträning?

I Hässleholms kommun är CrossFIt Hässlehom diplomerade.

Tobak

Vi vet idag att tobak kan vara en inkörsport till annat missbruk och studier pekar på att det finns ett samband mellan framförallt rökning och andra droger. Därför arbetar Hässleholms kommun bland annat för att verka för fler rökfria miljöer och begränsa ungdomars tillgång till tobak. I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i kommunen. Enligt Tobakslag (1993:581) är det förbjudet att röka på skolgårdar för alla som vistas på skolans område. För att ytterligare höja ambitionen och det hälsofrämjande arbetet har Hässleholms kommun implementerat Tobaksfri skoltid. Det finns olika åtgärder som kan tas inom skolan i syfte att minska ungdomars nikotinanvändande. Elevhälsovården på din skola kan hjälpa dig med råd och stöd kring att sluta med tobak. Boken "Sluta röka och snusa på 4 veckor" finns även att låna på högstadiers och gymnasiers skolbibliotek.

Sidan uppdaterades