Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Samverkan Polisen och Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Polisen och kommunens samverkan består bland annat genom en samverkansöverenskommelse. Syftet med den är att främja samverkan mellan kommunen och polisen. Utöver samverkansöverenskommelsen finns så kallade medborgarlöften som syftar till ett effektivare brottsförebyggande arbete.

Hässleholms kommun och lokalpolisområde Hässleholms samverkansöverenskommelse


Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis genom att tydliggöra vilka forum för samverkan vi har där vi förväntar oss representation från båda organisationer. Gemensam lägesbild och konkreta åtgärder beskrivs i årliga medborgarlöften. Målet är att uppnå minskat brottslighet och ökad trygghet i kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis.

 

Kommun och polis beslutar att samverka och representeras i följande forum:

 

  • Brottsförebyggande rådet
  • ReAgera inklusive dess arbetsgrupper
  • MBU (Människan bakom uniformen)
  • Lagstadgad tillsynsverksamhet i samverkan


Medborgarlöften


Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger.


Syftet med medborgarlöften är att:

  • öka tryggheten och förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.


Läs gärna mer om medborgarlöften här på Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades 2020-10-19