Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Brottsförebyggande rådet (Brå)

  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun finns ett lokalt Brottsförebyggande råd (Brå). Brå arbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer, minska antalet återfallsförbrytare, minska tillfällesbrottsligheten samt minska nyrekrytering till kriminella gäng.

Brottsförebyggande rådet består av:

  • Ordförande Lena Nilsson (s)
  • Vice ordförande Robin Gustavsson (kd)
  • Samordnare - Evangelinn Jonsson Drog-och brottsförebyggande samordnare


Representanter från:

  • Kommunstyrelsen
  • Socialförvaltningen
  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Barn och Utbildningsförvaltningen
  • Kommunens säkerhetsavdelning


Det lokala brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun arbetar med utgångspunkt i polisens brottsstatistik, lokala trygghetsmätningar, folkhälsoenkäten, de kommunala verksamheternas rapportering och erfarenhet samt synpunkter från allmänheten. Via olika informationskällor arbetar lokala Brå vidare med bland annat situationell och social brottsprevention, grannsamverkan, trygghetsvandringar, nattvandrargrupper, föreläsningar och utbildningsmaterial, kampanjer samt informationsmaterial om drog- och brottsförebyggande frågor.

Sidan uppdaterades 2020-10-19