Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Brottsförebyggande arbete

Hässleholms kommun arbetar på ett strukturerat sätt med att förebygga brottslighet. Målet för kommunens brottsförebyggande arbete är att Hässleholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och bo i.

För en säkrare och tryggare vardag

I Hässleholms kommun har Förebyggandecentrum ett strategiskt drog- och brottsförebyggande uppdrag och arbetar för säkerhet och trygghet i kommunen. Tillsammans med andra förvaltningar och externa aktörer samverkar vi i forumet ReAgera för att regelbundet göra gemensamma lägesbilder för att tidigt sätta in insatser på platser där vi ser behov av förebyggande arbete. Vi träffar även ungdomar som blivit dömda till ungdomstjänst och arbetar med påverkansprogram.


Förebyggandecentrum har en central roll i det Brottsförebyggande rådet och driver olika förebyggande samverkansprojekt, t ex:


MBU (Människan Bakom Uniformen)

MBU ger ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ordningsvakter, m.fl. och prova på delar av uniformsbärarnas arbete. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken. Efter avslutad termin kan de ungdomar som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får man vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer. Kontakta kommunens kundcenter för mer information


SSP (Skola, socialtjänst, polis)

SSP är ett lokalt brotts- och drogförebyggande samverkansform mellan skola, socialtjänst och polis. Verksamheten bygger på ett arbete som utgår från de lokala behoven och syftar till att skapa en strukturerad lokal samverkan kring kommunens barn och unga.


Företag och föreningar kan vara med och förebygga kriminalitet

Förebyggandecentrum har i uppdrag att hjälpa ungdomar mellan 15–21 år som dömts till ungdomstjänst att komma ut på arbetsplatser för att utföra oavlönat arbete. Att ungdomar på detta sätt får ta konsekvenserna av felaktigt agerande och även får med sig positiv arbetslivserfarenhet är en viktig del i att motverka framtida kriminalitet.


Har du och din arbetsplats ett socialt engagemang och vill bidra till en positiv samhällsutveckling? Har ni möjlighet att då och då ta emot och handleda en ungdom som ska arbeta 20–150 timmar? Om ditt företag, arbetsplats eller förening är intresserad av att vara en del av detta så hör av er till kommunens kontaktcenter.

Vill du engagera dig i trygghetsskapande arbete?

Kommunens kontaktcenter kan hjälpa dig vidare för mer information om hur du eller din förening kan engagera er. Nedan följer några förslag på trygghetsskapande arbete.


Starta grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att minska det som kallas vardagsbrottslighet; såsom inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Genom ett gemensamt nätverk och kontakt med sina grannar har grannsamverkan även en stor betydelse för trygghetskänslan. En väl fungerande grannsamverkan är det bästa sättet att förebygga bostadsinbrott. Grannsamverkan i Hässleholms kommun är en metod som bygger på samarbete mellan lokalinvånare, Hässleholms kommun, Polisen samt Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Utbildning för nya kontaktombud ges en gång om året. Dock kan man starta upp ett samverkansområde när som helst under året. Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde.


Bli volontär hos Polisen

Som volontär hos Polisen får du tillsammans med polis och kommun arbeta för att öka tryggheten i samhället. Volontärerna är inte anställda av Polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, men de fyller en viktig funktion och kan rapportera direkt till Polisen. Om du är över 18 år och intresserad av att bli volontär får du göra en intervju och kontrolleras även i belastningsregistret. Om du sedan går vidare får du gå en 10 timmars förberedande utbildning hos polisen. Därefter får du börja ta volontäruppdrag. Du kan läsa mer om att bli volontär hos polisen.

Mer om volontär på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gå med i en nattvandrargrupp

Nattvandring innebär att grupper av vuxna rör sig ute under kvälls- och nattetid i syfte att skapa en tryggare och lugnare miljö. Nattvandrargrupper finns på flera olika ställen inom kommunen. I Hässleholms kommun finns även en möjlighet för föreningar att göra en insats för ungdomar och samhället och samtidigt tjäna en slant till föreningen.


Föreningsdriven nattvandring innebär att din förening tecknar ett avtal med nattvandring.nu och får då utbildning, västar och blir försäkrade genom dem. Vi gör en överenskommelse om hur många vandringar ni ska göra under året, samt var och när de ska äga rum. Varje vandring görs i grupp om minst tre personer och är tre timmar lång. För varje vandring får föreningen ett föreningsbidrag om 1500 kronor, pengarna betalas ut i slutet på året. För att få nattvandra krävs att din förening är registrerad och bedriver barn-/ungdomsverksamhet. De som nattvandrar ska vara över 18 år.

Hässleholms kommun och polisens samverkansöverenskommelse

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis genom att tydliggöra vilka forum för samverkan vi har där vi förväntar oss representation från båda organisationer. Gemensam lägesbild och konkreta åtgärder beskrivs i årliga medborgarlöften. Medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Målet är att uppnå minskat brottslighet och ökad trygghet i kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis.


Kommun och polis beslutar att samverka bland annat genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och arbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer, minska antalet återfallsförbrytare, minska tillfällesbrottsligheten samt minska nyrekrytering till kriminella gäng. Det lokala Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun arbetar med utgångspunkt i polisens brottsstatistik, lokala trygghetsmätningar, folkhälsoenkäten, de kommunala verksamheternas rapportering och erfarenhet samt synpunkter från allmänheten.

Sidan uppdaterades