Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Trygg och säker

Det ska vara tryggt och säkert för dig som bor eller vistas i Hässleholms kommun.

Förebyggande arbete

Hässleholms kommun arbetar förebyggande mot olyckor och kriser. Fokusområdena är brand, vattensäkerhet, hot och våld, fallolyckor, oskyddade trafikanter, evenemangssäkerhet, hantering av kriser och räddningstjänst.

Sidan uppdaterades