Stöd till familj

Att vara förälder kan vara alldeles underbart men också en utmaning. Ibland kan det kännas skönt att få prata med någon utomstående och kanske få hjälp att sortera tankarna. Kanske kan vi ge dig lite råd och verktyg som du kan prova själv där hemma.

Individ och familjesupporten finns här för dig!

 

Du kan alltid ringa Individ- och familjesupporten för att få råd och stöd. Du kan få fem fria samtal och vi arbetar på ditt uppdrag, vilket betyder att vi utgår ifrån vad du tycker är viktigt att prata om. Samtalen är gratis, registreras inte och vi har sekretess. Vi har anmälningsplikt på samma sätt som alla som arbetar med barn.


Vi finns på telefon 0451-26 88 60 och du når oss lättast under telefontiden:

måndagar och onsdagar klockan 13.00 till 14.00, samt fredagar klockan 08.30 till 09.30. Det går även att ringa via kommunens kontaktcenter på 0451–26 70 00.

Tyvärr medger inte socialtjänstlagen att man kan ha många samtal utan att dessa dokumenteras och följs upp. Det innebär att under, eller efter, dina fem samtal, får du ta ställning till om vi ska avsluta eller om du vill ansöka om fortsatt hjälp. Det betyder att vi finns vid din sida, och att vi tillsammans med dig, hjälper till att göra en ansökan på vår myndighetsdel. När du sedan har fått samtalen beviljade, så kommer vi att dokumentera det vi tillsammans kommer fram till under våra möten, för att vi ska kunna följa upp så att du får det du behöver.

Tillsammans med dig utreder vi vilka behov du och din familj har. En del saker kan vi inom socialtjänsten hjälpa till med och ibland händer det att vi får ta hjälp av andra myndigheter till exempel barnhabilitering eller barn och ungdomspsykiatrin. Ibland finns vi även med i rollen som koordinator så att familjen får rätt hjälp.

 

Socialtjänsten har ofta möjligheter att skräddarsy lösningar efter de behov man har i familjen, och kan ge stöd på många olika sätt genom bistånd. Vi strävar efter att erbjuda hjälp så nära hemmet som möjligt och att man ska kunna behålla sina upparbetade relationer för att slippa byta viktiga personer.

 

Om du känner att du behöver stöd för dig och din familj så kan du också vända dig till socialtjänstens mottagning för att ansöka om stöd.

För dig som vill träffa andra föräldrar för att prata föräldraskap så finns det möjlighet till det. Tillsammans får man verktyg, dela erfarenheter och framförallt upplevelsen av att man inte är ensam. Ofta har vi riktade grupper för åldern 0-6, 7-12 och tonår. Grupperna hålls på olika platser i kommunen och är kostnadsfria. På utbildningen får man gärna ta med någon närstående.


Du kan få samarbetssamtal med Familjerätten

Om du ska separera och har barn kan du få hjälp via Familjerätten. Ibland beslutar vi oss som föräldrar för att gå skilda vägar och det kan finnas situationer då man kan behöva utomståendes hjälp för att komma fram till vad som blir bäst för barnet när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Huvudregeln är att du ska vända dig till den kommun där ditt barn är folkbokfört.

Vi kan erbjuda dig och din familj samtal för att hitta olika lösningar med fokus på barnets bästa. Om ni själv kontaktar Familjerätten för att få stöd sker ingen registrering och samtalen är kostnadsfria.

Domstolen beslutar ibland om att föräldrar ska gå på samarbetssamtal och i de fallen så måste man registrera och dokumentera det som kommer fram i mötet.

Är ni överens så kan familjerätten kan hjälpa till med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge gällande barnet. Om ni inte kan komma överens, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut, kan tingsrätten begära en utredning från familjerätten kring detta.

Om du och din partner är gifta och vill skilja er, måste ni ansöka om äktenskapsskillnad. Detta gör ni hos tingsrätten.

Du kommer i kontakt med Familjerätten via kommunens kontaktcenter 0451- 26 70 00.

Du kan även använda våra e-tjänster om du vill ha kontakt med Familjerätten angående samarbetssamtal, informationssamtal eller få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Sök på Familjerätt:

Länk till Familjerättens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades