Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Våld i nära relationer

Undrar du hur det kunde bli så här? Då är du verkligen inte ensam. Ofta har våldet smugit sig på under en längre tid och blivit en del av din vardag.

Något som från början var fint och underbart blev efter hand något helt annat än det du ens kunde föreställa dig från början. Helt plötsligt har det du utsätts för blivit till det normala, vi kallar det normaliseringsprocessen.

Det är som att den du en gång var har brutits av en liten bit i taget, för att du till slut känner att det är ditt eget fel och att du inte är värd något annat.

Det finns olika former av våld och förtryck

Det händer ibland att man själv har blivit så van vid att vara utsatt att man inte ens tänker på att man är utsatt. Därför vill vi ge dig några exempel på olika former av våld som man kan vara utsatt för.

 

  • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.
  • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.
  • Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människo-värde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.
  • Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

 

Våld kan drabba alla

Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer, är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.

 

Det finns hjälp att få

Socialförvaltningen har ett samordnat team för att ge hjälp och stöd till familjer och enskilda (kvinnor, män och barn) som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation. Vi arbetar även med dig som har eller riskerar att utsätta din familj för hot eller våld. Du kan även kontakta oss med oro för dina anhöriga.

 

Känner du igen dig i något av detta?

Du behöver inte vara ensam med dina tankar och funderingar kring vad som hänt och vad som händer nu. Det finns stöd och hjälp att få. Prata med någon du litar på eller sök hjälp. Vi kan hjälpa dig med:

 

  • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare.
  • Stödsamtal kring din situation på kort eller lång sikt.
  • Skyddat boende i en akut situation.
  • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter

 

Kontakt med oss kostar inget. Du kan vara anonym när du söker råd.

 

Kontakta oss

Socialförvaltningens mottagningsenhet finns för att vägleda dig via telefon: 0451-26 70 50. Telefontider är: måndag - fredag 10.00 - 11.30 samt 13.00 - 14.30.

Är du i en akut risksituation, kontakta 112.

Sidan uppdaterades