Våld i nära relationer

Ofta har våldet smugit sig på under en längre tid och blivit en del av din vardag.

Helt plötsligt har det du utsätts för blivit till det normala, vi kallar det normaliseringsprocessen. Ta kontakt med Socialförvaltningen som kan ge dig hjälp och stöd.

Det finns olika former av våld och förtryck

Det kan vara att du själv har blivit så van vid att vara utsatt att du inte ens tänker på att du är utsatt. Därför vill vi ge dig några exempel på olika former av våld som du är utsatt för.

Är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.

Är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.

Är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet. 

Våld kan drabba alla

Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer, är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.


Det finns hjälp att få

Socialförvaltningen har ett samordnat team för att ge hjälp och stöd till familjer och enskilda (kvinnor, män och barn) som lever i, eller har upplevt, våld i en nära relation. Vi arbetar även med dig som har eller riskerar att utsätta din familj för hot eller våld. Du kan även kontakta oss med oro för dina anhöriga.


Känner du igen dig i något av detta?

Du behöver inte vara ensam med dina tankar och funderingar kring vad som hänt och vad som händer nu. Det finns stöd och hjälp att få. Prata med någon du litar på eller sök hjälp. Vi kan hjälpa dig med:


  • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare.
  • Stödsamtal kring din situation på kort eller lång sikt.
  • Skyddat boende i en akut situation.
  • Hjälp vid kontakter med andra myndigheter


Kontakt med oss kostar inget. Du kan vara anonym när du söker råd.


Kontakta oss

Socialförvaltningens mottagningsenhet finns för att vägleda dig via telefon: 0451-26 70 50. Telefontider är måndagar till fredagar mellan klockan 10:00 till 11:30.

Är du i en akut risksituation, kontakta 112.

Sidan uppdaterades