Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Stöttecenter - trygghet dygnet runt

När du känner behov av samtalsstöd på grund av sviktande psykisk hälsa kan du ta kontakt med Stöttecenter.

Om du känner behov av samtalsstöd på grund av sviktande psykisk hälsa är du välkommen till Stöttecenter. De är tillgängliga dygnet runt, alla veckans dagar. Stöttecenter är öppet för dig som bor i Hässleholms kommun och är över 18 år.


Ofta räcker det med ett samtalsstöd som dämpar oro och ångest. Men om du skulle vara i behov av andra insatser som till exempel kontakt med andra myndigheter, sjukvård med mera så hjälper Stöttecenter dig med detta. Stödet anpassas efter dina behov.


Hos Stöttecenter finns samtalsrum och dagrum. Du kan också använda en elektrisk gungstol, som är ett hjälpmedel för avslappning. Givetvis är du välkommen att bara komma inom och ta en kopp kaffe till självkostnadspris.

Stöttecenter har även tillgång till "sviktplatser". Det betyder möjlighet till övernattning en till två nätter om personalen bedömer att du har behov av detta.

Det här är Stöttecenter

  • En plats där alla behandlas med respekt och värdighet.
  • En plats där du kan känna dig trygg och vara dig själv, oavsett bakgrund, etnicitet, kön, religion, könsöverskridande identitet och sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
  • En plats med nolltolerans mot alkohol och droger samt hot och våld.

Kontakta Stöttecenter

Stöttecenter finns på Första Avenyn 9, med ingång från gården. Ring på ringklockan eller till telefonnummer 0451-26 70 12 när du kommer på besök. Mellan 21.00 - 06.00 är grinden till innergården låst.


Telefonnummer till personalen dygnet runt är 0451-26 70 12.

Sidan uppdaterades