Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som behöver stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning kan erbjudas olika stödinsatser. Dessa planeras och genomförs utifrån dina behov.

Detta kan vi stötta dig med (SoL)

Case management är ett stöd för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Stödet innefattar samordning av vård- och stödinsatser. Det är en återhämtningsinriktad arbetsmetod. Arbetssättet utgår från brukarens egna mål för förändring och inkluderar alla personer i nätverket. Det skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökat inflytande över sin rehabilitering.


Vilket stöd kan en Case manager ge?

  • Kartlägga din livssituation för att se vilka insatser du önskar och har behov av.
  • Coacha dig för att hitta de mål och delmål du vill arbeta mot. Tillsammans gör vi en individuell plan (SIP) efter målen som sedan presenteras på resursgruppsmötet.
  • Kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för att uppnå dina delmål och mål.
  • Stöd med att bjuda in till en resursgrupp med olika aktörer som du behöver för att uppnå ditt mål samt kontinuerlig uppföljning.


Vem kan få stöd av en Case manager?

  • Du ska vara minst 18 år.
  • Du som drabbats av psykisk ohälsa som påverkar din livssituation och möjlighet till ett självständigt liv.
  • Den psykiska ohälsan kan även vara kombinerad med annan sjuksom eller funktionsnedsättning.
  • Du ska vara folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • Det ska finnas ett behov av samverkan mellan dina vård- och stödinsatser som inte kan tillgodoses på annat sätt.
  • Det är ett frivilligt stöd som du kan avsluta när du vill.


Läs mer om arbetsmetoden och vilket stöd Case management kan ge dig. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)


Kontakta en Case Manager

Förfrågan om Case Manager Pdf, 98 kB. (Pdf, 98 kB)

Skicka in din förfrågan till Case management-teamet. Skicka din förfrågan till Viktoriagatan 10, 281 38 Hässleholm. Märk kuvertet med Case manager. När vi tagit emot din förfrågan kontaktar vi dig för att boka en tid för kartläggning av din livssituation.

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att minska social isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter för att underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv.

Boendestöd innebär att du genom pedagogiska insatser får stöd i att träna upp eller bibehålla din förmåga så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag.


Boendestödjaren stöttar dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara på egen hand. Det kan exempelvis handla om sysslor i hemmet som städning, tvätt, matlagning och inköp. Men det kan även handla om att bryta social isolering genom t.ex. träning i att åka kollektivt, komma ut på promenader eller andra aktiviteter. De fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård.


Du ansöker om insatsen hos en SoL- eller LSS-handläggare. När du får ditt boendestöd beviljat skrivs en genomförandeplan som beskriver hur ditt stöd ska se ut.


Boendestöd debiteras med en fast månadskostnad från och med den månad som insatsen påbörjas. Läs mer om avgifter för dig som bor hemma. Öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Boendestöd inriktning psykiatri:

0451-26 74 07


Boendestöd inriktning LSS

0451-26 74 46

Detta kan vi stötta dig med (LSS)

Personligt ombud är en kostnadsfri hjälp för dig som har omfattande och långvariga psykiska funktionshinder. Du ansöker antingen själv eller med hjälp av någon annan om ett personligt ombud. Det personliga ombudet kan sedan hjälpa dig i kontakten med myndigheter.


Det är alltid du som enskild som själv bestämmer om du vill ha stöd från ett personligt ombud. Det personliga stödet skall finnas så länge du som individ behöver och accepterar det.


Hässleholms kommun har i avtal lämnat uppdrag till PO-Skåne att utföra tjänsten stöd till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade genom personligt ombud.


Personligt ombud i Skåne web Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggare. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel.

 

Blankett - Begäran om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135 kB)

Blankett - Ansökan om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151 kB)

Vanliga frågor

Om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag eller har mått psykiskt dåligt en längre tid kan du få ett personligt ombud.

Personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag och under en begränsad tid, vilket är en viktig skillnad mot god man och förvaltare som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år.

Personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd du behöver för att leva det liv du vill. Det kan innebära att söka olika stöd- och hjälpinsatser från kommunen, till exempel god man.

För att få en kontaktperson ska du kontakta en biståndshandläggare. Insatsen är kostnadsfri. Det finns inga bestämmelser kring vilka aktiviteter som kontaktpersonen ska ta med dig på. Det viktiga är att ni träffas och umgås, och att du får möjlighet att komma ut och göra saker med din kontaktperson.

Sidan uppdaterades