Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Du som är vuxen och har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan få stöd och hjälp i olika former. Tanken är att du ska kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Stödet blir anpassat utifrån dina behov.

Det här kan vi stötta dig med enligt Socialtjänstlagen

Om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd- och hjälpinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Tanken är att du ska kunna leva livet på dina villkor.

För dig som får mycket hjälp från dina anhöriga finns det möjlighet att få komma till ett korttidsboende vid vissa tillfällen. Ett korttidsboende är ett boende där du är under en kortare period. Att komma dit kan ge dig möjlighet att få ett miljöombyte, samtidigt som dina anhöriga kan få vila och göra sådant som de inte har möjlighet till annars. Ibland kan du även få bo en tid på ditt korttidsboende, om du av något skäl tillfälligt inte kan bo hemma.

Vår så kallade ledsagarservice finns till för dig som behöver ha sällskap när du ska gå utanför hemmet. Du kan då få en ledsagare som följer med dig på exempelvis olika fritidsaktiviteter, roliga kulturhändelser eller tillfällen då du vill delta i samhällslivet. Din ledsagare kan också följa med dig på en promenad eller om du vill besöka dina vänner. Ledsagarservicen blir alltså anpassad efter dina behov, men oftast följer din ledsagare med dig på olika aktiviteter i närheten av din bostad.

Det här kan vi stötta dig med enligt LSS-lagen

Du som har en funktionsnedsättning kan också ansöka om stöd och service enligt LSS (lagen om stöd och service). För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt gör vi en så kallad personkretsbedömning, där vi bedömer hur stort hjälpbehov du har. Därefter kan vi hjälpa dig att komma fram till vilken hjälp du har rätt till. Tanken med den hjälp som du kan få enligt LSS är att det ska ge dig möjligheten att leva ett självständigt liv.

Följande personer omfattas av LSS:


Personkrets 1
Du som har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller ett autismliknande tillstånd tillhör den första kategorin av personer som kan få hjälp enligt LSS.


Personkrets 2

Du som i vuxen ålder har fått en kognitiv nedsättning efter en hjärnskada som har orsakats av yttre våld eller av en kroppslig sjukdom, tillhör denna personkrets.


Personkrets 3
Du som tillhör denna grupp lever med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på åldrande. Du som tillhör den här personkretsen har stora svårigheter i din vardag och behöver mycket stöd och service.

En kontaktperson kan du få om du behöver en medmänniska att ha kontakt med och göra vardagliga saker med. Exempelvis så kan din kontaktperson medverka till att du kan delta i olika fritidsaktiviteter där du också kan träffa andra. Det kan också handlar om att du och din kontaktperson går en promenad eller tar en fika tillsammans.

Du som är under 65 år och har funktionsnedsättningar som gör att du behöver mycket hjälp i vardagen, kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du får en assistent som hjälper dig i hemmet med att klara av dina grundläggande behov. Det kan handla om att du får hjälp att sköta din personliga hygien, att ta av och på dig kläder, att äta samt att kommunicera med dina nära och kära. Möjligheten till personlig assistans finns för att du ska kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.


Du som behöver kan ansöka om personlig assistans fram till den dag då du fyller 65 år. Efter att du har fyllt 65 år kan du behålla den assistans som du redan har fått beviljad, men insatsen kan då inte utökas.


Om du beviljas assistans kan du välja att antingen få din hjälp från kommunen, eller att ha assistans från en privat anordnare. Om du väljer en annan anordnare får du ett ekonmiskt stöd för skäliga kostnader för detta av kommunen.

Ibland kan du som behöver det få chans att ha en korttidsvistelse utanför ditt eget hem. Denna möjlighet finns för att du ska få möjlighet att återhämta dig och få chans att vistas i en ny miljö. Samtidigt får även dina anhörgia tid att vila. Korttidsvistelse kan ges på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller på en lägervistelse.

Ansökan

Här nedan finns blanketter för dig som vill göra en ansökan om att få stöd. Din ansökan behandlas av en biståndshandläggare, och du kan komma i kontakt med denna via kommunens växel. Telefonnumret dit är: 0451‑26 70 00.


Blankett - Begäran om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett - Ansökan om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Med begreppet "goda levnadsvillkor", menas bland annat att du, precis som andra, kan delta i samhället och bestämma över din vardag. Det innebär också att du har ett inflytande över din vård och omsorg.

Stödinsatser kan ges till dig som ansöker om dessa, eller till ditt barn om du som vuxen ansöker om hjälp. Om den hjälpbehövande är under 15 år, eller inte har förmåga att på egen hand ta ställning i frågan, så behöver ansökan komma från vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansöka om insatser för honom eller henne. I ansökan behöver även utlåtanden från läkare eller psykolog bifogas.


Detaljer hittar du i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 288 kB.

Om ditt grundläggande behov av personlig assistans är mer än 20 timmar i veckan, så är det Försäkringskassan som beslutar om din ersättning. Denna ordning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB).

Om du behöver en kontaktperson kan du kontakta en biståndshandläggare på kommunen. Att ha en kontaktperson kostar inget och det finns inga regler för vilka aktiviteter som du och din kontaktperson kan göra tillsammans. Ofta kan din kontaktperson hjälpa dig att få komma ut och träffa andra.

Du som behöver ha någon med dig när du är ute, kan få så kallad ledsagarservice. Det kan också handla om att du har svårt att komma iväg själv. Om du vill ha en ledsagare kan du kontakta en biståndshandläggare på kommunen. Ledsagaren kan då hjälpa dig att komma ut i din närmiljö, där du får möjlighet att delta i samhällslivet på dina egna villkor. Det kan också handla om att du kan besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet eller komma ut på en promenad.

Sidan uppdaterades