Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Du som behöver stöd på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan få stöd och hjälp i olika former för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Stödet planeras och genomförs utifrån dina behov.

Detta kan vi stötta dig med (SoL)

Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet ska ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv.

Stödet kan ges för att anhöriga ska få tillfälle till avlösning eller i form av korttidsvistelse eller växelvård. Korttidsboende kan även beviljas om man under en kortare tid inte kan bo hemma.

Ledsagarservice hjälper personer med funktionsnedsättning att komma utanför hemmet, till exempel för att delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, promenera, besöka vänner samt kunna delta i samhällslivet. Ledsagarservicen ska vara anpassad efter individuella behov och syftet är att bryta isolering och ges i första hand i närområdet.

Detta kan vi stötta dig med (LSS)

Personer med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om stöd och service enligt LSS. För att ta del av de insatser som anges i lagen måste en så kallad personkretsbedömning göras. Därefter görs en bedömning om rätten till insatserna. Stödet ska ge möjlighet att leva ett självständigt liv.

Personkrets 1
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


Personkrets 2
Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


Personkrets 3
Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att minska social isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter för att underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv.

Personer med stora funktionsnedsättningar som är under 65 år och behöver hjälp med sina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra. Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktions­nedsättning att leva ett själv­ständigt liv med goda levnadsvillkor.


Ansökan om assistans kan göras fram till 65 årsdagen. Efter 65 år kan redan beviljad assistans behållas, men kan inte utökas.


Kommunen kan tillhandahålla personlig assistans eller ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans genom en annan assistansanordnare.

Korttidsvistelse är dels till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och miljöombyte, dels till för att anhöriga ska få möjlighet till avlösning. Korttidsvistelse kan ges på korttidsboende, i stödfamilj eller på lägervistelse.

Ansökan

Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggare. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel.

 

Blankett - Begäran om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135 kB)

Blankett - Ansökan om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151 kB)

Vanliga frågor

Bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Insatser kan endast ges till den som begär det, detta gäller även barn. Om personen är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan ska vårdnadshavare, god man eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. Som underlag för utredning av insatser krävs utlåtande av läkare eller psykolog.

 

Detaljer hittar du i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 288 kB. (Pdf, 288 kB)

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

För att få en kontaktperson ska du kontakta en biståndshandläggare. Insatsen är kostnadsfri. Det finns inga bestämmelser kring vilka aktiviteter som kontaktpersonen ska ta med dig på. Det viktiga är att ni träffas och umgås, och att du får möjlighet att komma ut och göra saker med din kontaktperson.

Ledsagarservice är en insats som kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du kan få en ledsagare när du inte kan ta dig till olika aktiviteter på egen hand. En ledsagare hjälper dig att komma ut i närmiljön och delta i samhälls­livet på egna villkor. Syftet med ledsagar­s­ervice är att du ska få komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera.

Sidan uppdaterades